Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Edukacija  
 

 

Poštovane koleginice i kolege,

Agencija za obrazovanje Promoter u saradnji sa
Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) je organizovala:

JEDNONEDELJNI TRENING
ZA IZRADU FARMAKOEKONOMSKE APLIKACIJE ZA UVOĐENJE NOVOG LEKA NA LISTU REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (RFZO)

Kragujevac, 10-16. april 2016. godine
Hotel "Zelengora", Kragujevac 

Trening je biti održan za grupu od 10 polaznika, u hotelu "Zelengora", Kragujevac, od 10. do 16. aprila 2016. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu je bio prof. dr Slobodan Janković, primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti izrade farmakoekonomskih analiza, istraživanja i farmakoekonomskih aplikacija.

Trening je i ovog puta bio namenjen, kako polaznicima koji se prvi put sreću sa izradama farmakoekonomskih aplikacija, tako i naprednim polaznicima, koji su prethodno već pohađali osnovni trening u organizaciji Medrat-a. Nastava je bila stepenovana po složenosti i odvijala se delom zajedno za oba profila polaznika, a delom paralelno u dve prostorije.

Posle prva dva dana nastave koji su bili posvećeni principima izrade aplikacije, instruktor je radio sa svakim od polaznika individualno na izradi farmakoekonomske aplikacije za lek za koji polaznik želi da analizira, sve do kompletiranja dokumenta.. Polaznici su bili u obavezi da sa sobom na kurs ponesu lap-top računar sa mogućnošću uspostavljanja bežične internet veze, koju je obezbedio organizator. Preduslov za pohađanje treninga je bilo poznavanje osnova rada sa računarskim programima Microsoft Excel i Microsoft Word, verzija 2007 ili 2010. Zvanični jezik na treningu je bio srpski, a za polaznike koji ne govore srpski jezik, bile su obezbeđene posebne instrukcije na engleskom jeziku. S obzirom na veliko interesovanje za ovaj trening, u navedenom terminu nastava je bila organizovana za 10 kandidata koji se prvi registruju.

Trening je akreditovan od strane naučnog odbora Udruženja ISPOR Srbija.


slika

Trajanje programa:
Trening traje 6 dana, sa ukupno 42 sati nastave.

Predavač:
prof. dr Slobodan Janković – rukovodilac programa

Mesto održavanja:
Hotel "Šumarice" ili "Zelengora" Kragujevac, Srbija

Profil polaznika:
Lekari i farmaceuti koji su zaposleni u farmaceutskoj industriji

INFORMACIJE KOJE MOŽETE PREUZETI U VEZI ODRŽAVANJA TRENINGA

Poziv za učešće Reader
Program treninga Reader
Evaluacija treninga i predavača Reader