Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI
KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA"

Koji su edukativni ciljevi programa?” su:

  1. Upoznati učesnike sa vrstama biljnih preparata: biljni lekovi, tradicionalni biljni lekovi, dodaci ishrani i homeopatski lekovi;
  2. Upoznati učesnike sa razlikama između biljnih lekova i dodataka ishrani;
  3. Upoznati učesnike sa standardima koje moraju ispuniti dodaci ishrani;
  4. Upoznati učesnike sa neželjenim efektima tradicionalnih biljnih lekova i dodataka ishrani;
  5. Upoznati učesnike sa interakcijama biljnih preparata i sintetskih lekova koji se izdaju bez recepta.

Koja znanja će steći učesnici?

  1. Naučiće da pravilno procenjuju karakteristike dodataka ishrani i biljnih lekova;
  2. Naučiće da pronalaze pouzdane podatke o delotvornosti i bezbednosti biljnih lekova i dodataka ishrani;
  3. Naučiće o terapijskom i toksičnom značaju dodataka ishrani;
  4. Naučiće o najvažnijim interakcijama tradicionalnih lekova i dodataka ishrani sa lekovima koji se izdaju bez recepta;
  5. Naučiće da pravilno savetuju pacijente koji u apoteci kupuju biljne preparate ili lekove bez recepta.


slika
Test je urađen kao analiza više slučajeva pacijenata koji posećuju vanbolničku apoteku tražeći da kupe neki od biljnih lekova, dodataka ishrani ili lekova koji se izdaju bez recepta. Kroz slučaj pacijenta koji se nalazi na hroničnoj terapiji varfarinom, a potreban mu je lek protiv glavobolje i biljni preparat protiv kašlja, kandidati koji popunjavaju test se upoznaju sa pouzdanim izvorima podataka o interakcijama između lekova i biljnih preparata, kao i sa načinom savetovanja takvih pacijenata. Kroz slučaj pacijentkinje koja prima antihipertenzive, a želi da kupi u apoteci i lek za smanjenje bolova u želucu, kandidati koji rešavaju test se upoznaju sa interakcijama između N2 blokatora i antihipertenziva. Treći analiziran slučaj u okviru testa je pacijent koji želi da kupi preparat bokvice kako bi izlečio kašalj. Kroz analizu efikasnosti i bezbednosti preparata bokvice polaznici testa stiču orijentaciju o trenutno dostupnim saznanjima o efikasnosti i bezbednosti biljnih preparata uopšte, što će im pomoći da formiraju pravilan stav prilikom savetovanja pacijenata. Četvrti slučaj nije vezan za pacijenta, već za procenu kvaliteta biljnog preparata kroz njegovu klasifikaciju i pronalaženje dokaza o efikasnosti i bezbednosti u dostupnoj literaturi.

Od momenta postavljanja svakog od slučajeva, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta farmaceuta, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje koriste lekove bez recepta, tradicionalne biljne lekove ili dodatke ishrani, tako da će test povećati praktične radne kompetencije učesnika.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2506/2017-01 od 18.8.2017. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA” je akreditovan do 18.8.2018. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" su FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa
"Parafarmaceutika i lekovi koji se mogu kupiti bez recepta" >>

Počni rešavanje testa
"Parafarmaceutika i lekovi koji se mogu kupiti bez recepta" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>