Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"ORIGINALNI I GENERIČKI PREPARATI, TRADICIONALNI LEKOVI I DODACI ISHRANI"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“ORIGINALNI I GENERIČKI PREPARATI, TRADICIONALNI LEKOVI I DODACI ISHRANI” su:

  1. Upoznati učesnike sa razlikama originalnih i generičkih preparata;
  2. Upoznati učesnike sa studijama bioekvivalenije;
  3. Upoznati učesnike sa standardima koje moraju ispuniti dodaci ishrani;
  4. Upoznati učesnike sa neželjenim efektima tradicionalnih lekova i dodataka ishrani;
  5. Upoznati učesnike sa ispoljavanjem trovanja jedićem, dijagnostikom i lečenjem.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da pravilno procenjuju karakteristike originalnih i generičkih lekova;
  2. Naučiće o dizajnu i standardima studija bioekvivalencije;
  3. Naučiće o terapijskom i toksičnom značaju dodataka ishrani;
  4. Naučiće o najvažnijim neželjenim efektima tradicionalnih lekova i dodataka ishrani;
  5. Naučiće da pravilno dijagnostikuju i leče trovanje jedićem.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenatkinje kojoj je potrebno da nabavi generičku zamenu originalnog leka, koga više nema na tržištu. Kroz zamenu originalnog analgetika generičkim preparatom kod pacijentkinje koja je godinama uzimala originalni lek, kandidati koji popunjavaju test se upoznaju sa principima izvođenja studija bioekvivalencije, tako da mogu u potpunosti da sagledaju prednosti i mane originalnih i generičkih lekova. Kroz slučaj pacijenta koji želi da koristi dodatak ishrani za lečenje hipertrofije prostate, kandidati koji rešavaju test se upoznaju sa definicijom i karakteristikama dodataka ishrani, posebno sa pitanjima vezanim za njihov kvalitet i bezbednost. Treći analiziran slučaj u okviru testa je pacijentkinja na hroničnoj terapiji varfarinom; pacijentkinja je uzela biljni preparat koji je potom stupio u interakciju sa varfarinom, pa su analizirane posledice (porast INR-a) interakcije i njihovo lečenje. Četvrti slučaj je pacijent koji se otrovao čajem od jedića nabavljenim na pijaci. Kroz opis simptomatologije, i pitanja vezana za sastav i mehanizam toksičnog dejstva jedića, kandidati koji rešavaju test se upoznaju i sa dijagnostikom i lečenjem tog trovanja.

Od momenta postavljanja svakog od slučajeva, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakce i farmaceuta, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje koriste generičke lekove, tradicionalne biljne lekove ili dodatke ishrani, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-535/2014-01 od 3.3.2014. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "ORIGINALNI I GENERIČKI PREPARATI, TRADICIONALNI LEKOVI I DODACI ISHRANI" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "ORIGINALNI I GENERIČKI PREPARATI, TRADICIONALNI LEKOVI I DODACI ISHRANI" će od 3.3.2014. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “ORIGINALNI I GENERIČKI PREPARATI, TRADICIONALNI LEKOVI I DODACI ISHRANI” je akreditovan do 3.3.2015. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "ORIGINALNI I GENERIČKI PREPARATI, TRADICIONALNI LEKOVI I DODACI ISHRANI" su LEKARI I FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Originalni i generički preparati, tradicionalni lekovi i dodaci ishrani" >

Počni rešavanje testa "Originalni i generički preparati, tradicionalni lekovi i dodaci ishrani" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>