Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI” su:

  1. Upoznati učesnike sa indikacijama najvažnijih OTC preparata i dodataka ishrani koji se najčešće koriste u praksi;
  2. Upoznati učesnike sa doziranjem najvažnijih OTC preparata i dodataka ishrani koji se najčešće koriste u praksi;
  3. Upoznati učesnike sa neželjenim dejstvima najvažnijih OTC preparata i dodataka ishrani koji se najčešće koriste u praksi;
  4. Upoznati učesnike sa interakcijama OTC preparata i dodataka ishrani sa drugim lekovima;
  5. Upoznati učesnike sa farmakokinetikom OTC preparata i dodataka ishrani koji se najčešće koriste u praksi.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da izaberu optimalni OTC preparat i dodatak ishrani za odgovarajuću indikaciju;
  2. Naučiće o doziranju OTC preparata i dodataka ishrani;
  3. Naučiće o klinički značajnim neželjenim dejstvima OTC preparata i dodataka ishrani;
  4. Naučiće o klinički značajnim interakcijama OTC preparata i dodataka ishrani sa drugim lekovima;
  5. Naučiće da koriste farmakokinetske parametre pri doziranju OTC preparata i dodataka ishrani.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja mlade, zdrave osobe muškog pola koja pribegava korišćenju dodataka ishrani radi unapređenja svog zdravlja ili lečenja simptoma infekcija gornjih disajih puteva, dok OTC preparate koristi za lečenje glavobolje, gorušice ili kašlja. Mladi muškarac u testu je heilozu lečio dodatkom ishrani koji sadrži visoku koncentraciju vitamina B6, što je dalo rezultata, ali se potom javila neuropatija zbog predoziranja vitamina B6. Kada se oporavio od neuropatije, javila se glavobolja koju je lečio primenom kombinovanog preparata paracetamola, kofeina i kodeina. Kada su se javili simptomi i znaci nedostatka magnezijuma, pacijent je upotrebio dodatak ishrani bogat magnezijumom. U testu se dalje obrađuje efikasnost kombinacije paracetamola, kofeina, vitamina C i hlorfenamina u lečenju prehlade, a posebno se raspravlja o toksičnosti paracetamola, njenom mehanizmu i minimalnim toksičnim dozama. Opisani su korisni efekti ehinacee, timijana, jagorčevine i bršljana u lečenju infekcija gornjih disajnih puteva, kao i njihova potencijalna neželjena dejstva. Posebna grupa pitanja u testu je posvećena doziranju, mehanizmu dejstva i neželjenim dejstvima vitamina C. Neželjeni efekti antihistaminika druge generacije su takođe posebno obrađeni, i naglašene su prednosti korišćenja preparata ranitidina u obliku eferveta za lečenje gorušice. Na kraju se nalazi pitanje posvećeno mehanizmu dejstva i dnevnim potrebama za vitaminom B1.

Od momenta postavljanja svakog od slučajeva, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakce i farmaceuta, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju respiratorne infekcije, glavobolju, gorušicu i nedostatke određenih vitamina i minerala, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2768/2016-01 od 18.8.2016. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" će od 1.9.2016. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI” je akreditovan do 18.8.2017. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" su LEKARI, FARMACEUTI i FARMACEUTSKI TEHNIČARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "OTC preparati i dodaci ishrani" >>

Počni rešavanje testa "OTC preparati i dodaci ishrani" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>