Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"FARMAKOLOGIJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa “FARMAKOLOGIJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA” su:

  1. Upoznati polaznike sa funkcionalnom organizacijom simpatikusa i parasimpatikusa;
  2. Upoznati polaznike sa receptorima preko kojih deluju lekovi u simpatičkom i parasimpatičkom nervnom sistemu;
  3. Upoznati polaznike sa najvažnijim agonistima i antagonistima autonomnih receptora;
  4. Upoznati polaznike sa kliničkom primenom agonista i antagonista receptora simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema;
  5. Upoznati polaznike sa lekovima koji smanjuju pritisak očne vodice, izazivaju midrijazu ili miozu i grč ili paralizu akomodacije.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće funkcionalnu organizaciju autonomnog nervnog sistema;
  2. Naučiće mehanizam dejstva lekova koji deluju aktivacijom ili inhibicijom autonomnog nervnog sistema;
  3. Naučiće lekove kojima se može inhibirati ili stimulisati dejstvo simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema;
  4. Naučiće kliničku primenu lekova koji deluju na receptore u simpatičkom i parasimpatičkom nervnom sistemu;
  5. Naučiće efekte i neželjena dejstva lekova koji se koriste za lečenje oboljenja oka.
Test sadrži 50 pitanja, sa više ponuđenih odgovora. Tačan je samo jedan od ponuđenih odgovora. Učesnik edukacije se prvo prijavljuje za rešavanje testa na veb stranici MEDRATA, unoseći svoje podatke. Potom mora da otvori dokument sa kliničkim problemom uz test i edukativnim tekstom o farmakologiji autonomnog nervnog sistema (obima oko 10 stranica formata A4)  i da ga pročita, a zatim pristupa rešavanju testa. Test se priznaje kao rešen ako učesnik ima najmanje 30 tačnih odgovora (60%). Posle rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni anketu u kojoj može da oceni kvalitet edukacije.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-575/2011-02 od 1.3.2011. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test „FARMAKOLOGIJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA“ je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "FARMAKOLOGIJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA" će od petka, 11. marta 2011. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “FARMAKOLOGIJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA” je akreditovan do 1.3.2011. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "FARMAKOLOGIJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA" su LEKARI i FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa:Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt: tel.034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Farmakologija autonomnog nervnog sistema" >>

Počni rešavanje testa "Farmakologija autonomnog nervnog sistema" >>