Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"INTRAVENSKA PRIMENA LEKOVA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa “INTRAVENSKA PRIMENA LEKOVA” su:

 1. Ovladati osnovnim principima intravenske primene lekova;
 2. Ukazati polaznicima na najčešće neželjene događaje prilikom intravenske primene lekova;
 3. Upoznati polaznike sa tehnikom intravenske primene lekova;
 4. Upoznati polaznike sa pojmovima kompatibilije i inkompatibilije;
 5. Za najčešće primenjivane lekove naučiti najvažnije inkompatibilije.

Znanja koja će steći učesnici su:

 1. Poznavanje tehnike rada sa intravenskim setom;
 2. Poznavanje mogućih neželjenih događaja pri intravenskoj primeni lekova i načina prevencije;
 3. Poznavanje najčešćih inkompatibilija;
 4. Poznavanje mogućnosti mešanja lekova u istoj infuziji;
 5. Poznavanje pravilne pripreme leka za infuziju.

Veštine koja će steći učesnici su:

 1. Veštinu izbora pravog rastvarača za konkretni lek;
 2. Veštinu izbegavanja inkompatibilija;
 3. Veštinu bezbednog mešanja lekova u istoj infuziji;
 4. Veštinu izbora odgovarajućeg intravenskog seta;
 5. Veštinu određivanja odgovarajuće brzine infuzije.

Cilj testa je unapređenje znanja i veština medicinskih tehničara potrebnih za racionalnu primenu lekova intravenskim putem. Vreme potrebno za čitanje edukativnog materijala i rešavanje testa je oko 5 sati.

Test sadrži 50 pitanja, sa više ponuđenih odgovora. Tačan je samo jedan od ponuđenih odgovora. Učesnik edukacije se prvo prijavljuje za rešavanje testana veb stranici MEDRATA, unoseći svoje podatke. Potom mora da otvori dokument sa edukativnim tekstomo intravenskoj primeni lekova (obima oko 10 stranica formata A4) i da ga pročita, a zatim pristuparešavanju testa. Test se priznaje kao rešen ako učesnik ima najmanje30 tačnih odgovora (60%). Posle rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni anketu u kojoj može da oceni kvalitet edukacije.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković,redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 1153-02-1697/2010-02 od 18.05.2010. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test „INTRAVENSKA PRIMENA LEKOVA“ je akreditovan i dodeljeno mu je 12 bodova. 

Elektronski test "INTRAVENSKA PRIMENA LEKOVA" će od četvrtka, 10. juna 2010. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani

Ciljna grupaprograma kontinuirane edukacije elektronskog testa "INTRAVENSKA PRIMENA LEKOVA" su MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa:Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt: tel.034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

Evaluacija e-testa "Intravenska primena lekova" od strane kandidata koji su položili e-test Reader

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

 

Uputstva za rešavanje testa "Intravenska primena lekova" >>

Počni rešavanje testa " Intravenska primena lekova" >>