Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"LEČENJE HIPERTENZIJE U OPŠTOJ PRAKSI"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa: “LEČENJE HIPERTENZIJE U OPŠTOJ PRAKSI” su:

  1. Prikaz principa izbora antihipertenziva;
  2. Prikaz neželjenih dejstava antihipertenziva;
  3. Prikaz interakcija antihipertenziva sa drugim lekovima;
  4. Prikaz farmakokinetike antihipertenziva;
  5. Objašnjenje principa kombinovane terapije hipertenzije.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Upoznaće se sa principima izbora antihipertenziva;
  2. Upoznaće se sa neželjenim dejstvima hipertenziva;
  3. Upoznaće se sa interakcijama antihipertenziva i drugih lekova;
  4. Upoznaće se sa farmakokinetikom antihipertenziva;
  5. Upoznaće se sa principima kombinovanja antihipertenziva.


slika
U testu je prikazan slučaj šezdeset-šestogodišnjeg pacijenta sa hipertenzijom, koja nije prethodno bila lečena. Lečenje započinje kod lekara opšte prakse, koji sprovodi inicijalnu dijagnostiku i započinje terapiju. Pošto dijagnostika nije bila sprovedena u potpunosti, tek posle par godina se otkriva da pacijent zapravo ima feohromocitom. Posle pripreme pacijenta za operaciju fenoksibenzaminom, pacijent je operisan i tumor nadbubrega odstranjen. Tokom operacije došlo je do obimnog iskrvarenja, i ishemije bubrega, zbog čega se javlja akutna insuficijencija bubrega. Pacijent je potom dijaliziran, ali je zaostalo oštećenje funkcije bubrega od oko 50%. Kod pacijenta se tada javlja ponovo hipertenzija zbog oštećenja bubrega, koja se leči 2.,3. i 4. linijom lekova. U međuvremenu je pacijent imao epizode hipertenzivnog hitnog stanja (krize).

Posle svakog od segmenata života, dijagnostike i lečenja pacijenta postavljena su test pitanja, kojih ukupno ima 41. Pitanja su sa 5 ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Svako pitanje sledi "Objašnjenje", u kome se objašnjava kandidatu koji polaže test koji odgovor je tačan i zašto. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta.

Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.

slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-321/2012-01 od 1.3.2012. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "LEČENJE HIPERTENZIJE U OPŠTOJ PRAKSI" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "LEČENJE HIPERTENZIJE U OPŠTOJ PRAKSI" će od petka, 2. marta 2012. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “LEČENJE HIPERTENZIJE U OPŠTOJ PRAKSI” je akreditovan do 1.3.2013. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "LEČENJE HIPERTENZIJE U OPŠTOJ PRAKSI" su LEKARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Lečenje hipertenzije u opštoj praksi" >>

Počni rešavanje testa "Lečenje hipertenzije u opštoj praksi" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>