Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"LEČENЈE HIPERTENZIJE"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa: “LEČENЈE HIPERTENZIJE” su:

  1. Prikaz principa izbora antihipertenziva;
  2. Prikaz neželjenih dejstava antihipertenziva;
  3. Prikaz interakcija antihipertenziva sa drugim lekovima;
  4. Prikaz farmakokinetike antihipertenziva;
  5. Objašnjenje principa kombinovane terapije hipertenzije.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Upoznaće se sa principima izbora antihipertenziva;
  2. Upoznaće se sa neželjenim dejstvima hipertenziva;
  3. Upoznaće se sa interakcijama antihipertenziva i drugih lekova;
  4. Upoznaće se sa farmakokinetikom antihipertenziva;
  5. Upoznaće se sa principima kombinovanja antihipertenziva.


slika
U testu je prikazan slučaj šezdeset-jednogodišnje pacijentkinje sa hipertenzijom, koja nije prethodno bila lečena. Lečenje započinje kod lekara opšte prakse, koji sprovodi inicijalnu dijagnostiku i započinje terapiju. Pošto dijagnostika nije bila sprovedena u potpunosti, tek posle par godina se otkriva da pacijentkinja zapravo ima feohromocitom. Posle pripreme pacijentkinje za operaciju fenoksibenzaminom, pacijentkinja je operisana i tumor nadbubrega odstranjen. Tokom operacije došlo je do obimnog iskrvarenja, i ishemije bubrega, zbog čega se javlja akutna insuficijencija. Pacijentkinja je potom dijalizirana, ali je zaostalo oštećenje bubrega od 50%. Kod pacijentkinje se tada javlja opet hipertenzija zbog oštećenja bubrega, koja se leči 2.,3. i 4. linijom lekova. U međuvremenu je pacijentkinja imala epizode hipertenzivnog hitnog stanja (krize).

Posle svakog od segmenata života, dijagnostike i lečenja pacijentkinje postavljena su test pitanja, kojih ukupno ima 41. Pitanja su sa 5 ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Posle svakog pitanja sledi "Objašnjenje", koje objašnjava kandidatu koji polaže test, koji odgovor je tačan i zašto, bilo da je odgovor tačan ili ne. Ukupno test traje oko 6 sati.

Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.

slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-278/2011-01 od 16.8.2011. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "LEČENjE HIPERTENZIJE" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "LEČENjE HIPERTENZIJE" će od petka, 26. avgusta 2011. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “LEČENjE HIPERTENZIJE” je akreditovan do 16.8.2012. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "LEČENЈE HIPERTENZIJE " su FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Lečenje hipertenzije" >>

Počni rešavanje testa "Lečenje hipertenzije" >>