Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE
KOD BOLESNIKA U INTENZIVNOJ NEZI"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD BOLESNIKA U INTENZIVNOJ NEZI” su:

  1. Upoznati učesnike sa mehanizmima nastanka invazivnih gljivičnih infekcija;
  2. Upoznati učesnike sa spektrom dejstva i izborom antimikotika koji se koriste za lečenje invazivnih gljivičnih infekcija;
  3. Upoznati učesnike sa značajem brze dijagnostike invazivnih gljivičnih infekcija;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama i neželjenim dejstvima antimikotika koji se koriste za lečenje invazivnih gljivičnih infekcija;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinom primene pojedinih vrsta antimikotika.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da racionalno primenjuju antimikotike u lečenju invazivnih gljivičnih infekcija;
  2. Naučiće o farmakokinetici i interakcijama antimikotika;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva antimikotika koji se koriste za invazivne gljivične infekcije;
  4. Naučiće najvažnije interakcije antimikotika sa drugim lekovima;
  5. Naučiće da pravilno doziraju antimikotike.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta u šestoj deceniji života koji je operisan zbog intrakranijalnog krvavljenja. Postoperativni tok najpre protiče uredno, da bi se potom razvila sistemska kandidijaza, a iz krvi bolesnika bila izilovana kandida. Pacijent je prvo lečen flukonazolom, a zatim kaspofunginom, što je dovelo do izlečenja. Pošto je pacijent sve vreme bio u komi, posle par meseci dolazi do nastanka stres ulkusa na želucu, od kojih jedan dovodi do perforacije. Perforacija je lečena resekcijom želuca po Bilrotu 2, ali u postoperativnom toku ova intervencija se komplikuje duodenalnom fistulom. Pacijent je tada prvo primao profilaktički flukonazol, ali je ipak došlo do sistemske aspergiloze i izolacije aspergilusa iz hemokulture. Potom je pacijent lečen kombinacijom amfotericina B i kaspofungina, koja je kasnije zamenjena vorikonazolom, kada je otkrivena lokalizacije infekcije na plućima. Primena vorikonazola 12 nedelja je dovela do izlečenja pacijenta. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena antimikotika, a od lekova se analiziraju najviše flukonazol, amfotericin B, kaspofungin i vorikonazol.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara specijaliste anestezije i hirurgije, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju invazivne gljivične infekcije, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-562/2013-01 od 1.3.2013. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD BOLESNIKA U INTENZIVNOJ NEZI" je akreditovan i dodeljeno mu je 9 bodova. 

Elektronski test "INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD BOLESNIKA U INTENZIVNOJ NEZI" će od petka, 8. marta 2013. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD BOLESNIKA U INTENZIVNOJ NEZI” je akreditovan do 1.3.2014. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD BOLESNIKA U INTENZIVNOJ NEZI" su LEKARII.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Invazivne gljivične infekcije kod bolesnika u intenzivnoj nezi" >>

Počni rešavanje testa "Invazivne gljivične infekcije kod bolesnika u intenzivnoj nezi" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>