Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"KOMPLIKOVANE INTRAABDOMINALNE INFEKCIJE"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“KOMPLIKOVANE INTRAABDOMINALNE INFEKCIJE” su:

  1. Upoznati učesnike sa mehanizmima nastanka komplikovanih intraabdominalnih infekcija;
  2. Upoznati učesnike sa spektrom dejstva i izborom antibiotika koji se koriste za lečenje komplikovanih intraabdominalnih infekcija;
  3. Upoznati učesnike sa značajem neuromišićne relaksacije za prevenciju komplikacija u abdominalnoj hirurgiji;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama i neželjenim dejstvima antibiotika koji se koriste za lečenje komplikovanih intraabdominalnih infekcija;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinom primene pojedinih vrsta antibiotika.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da racionalno primenjuju antibiotike u lečenju komplikovanih intraabdominalnih infekcija;
  2. Naučiće o farmakokinetici i interakcijama antibiotika, anestetika i neuromišićnih blokatora;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva antibiotika koji se koriste za intraabdominalne infekcije;
  4. Naučiće najvažnije interakcije neuromišićnih blokatora i sredstava za prekid njihovog dejstva;
  5. Naučiće da pravilno doziraju antibiotike i neuromišićne blokatore.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta u sedmoj deceniji života koji je operisan laparoskopskim putem zbog hroničnog holecistitisa. Postoperativni tok najpre protiče uredno, da bi se oko 6 dana ispoljili znaci intraabdominalne infekcije: subhepatičnog apscesa. Pacijent je prvo profilaktički primao cefuroksim, da bi od momenta kada se subhepatički apsces klinički ispoljio primao prvo kombinaciju ciprofloksacina i metronidazola, a zatim ertapenem. Obe antibiotske terapije su bile neuspešne, a boljitak je postignut tek primenom kombinacije tigeciklina i piperacilina sa tazobaktamom. Pacijent se oporavio, i godinu dana je bio sasvim dobro, da bi usled nepažljive ishrane došlo do perforacije ileuma (progutana pileća kost je napravila perforaciju, zbog koje je nastao peritonitis). Pacijent je ponovo operisan i lečen ertapenemom. U postoperativnom toku javila se infekcija operativne rane, koja je sanirana drenažom i oralnim klindamicinom. Najzad, pacijent dobija kolitis zbog toksina klostridijuma dificile, koji se leči metronidazolom, a zatim vankomicinom. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena antibiotika, neuromišićnih blokatora i sugamadeksa, a od lekova se analiziraju najviše cefuroksim, ertapenem, tigeciklin, piperacilin sa tazobaktamom, klindamicin, rokuronijum, sugamadeks i neostigmin.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara specijaliste anestezije i hirurgije, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju komplikovane intraabdominalne infekcije, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-562/2013-01 od 1.3.2013. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "KOMPLIKOVANE INTRAABDOMINALNE INFEKCIJE" je akreditovan i dodeljeno mu je 9 bodova. 

Elektronski test "KOMPLIKOVANE INTRAABDOMINALNE INFEKCIJE" će od petka, 8. marta 2013. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “KOMPLIKOVANE INTRAABDOMINALNE INFEKCIJE” je akreditovan do 1.3.2014. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "KOMPLIKOVANE INTRAABDOMINALNE INFEKCIJE" su LEKARII.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Komplikovane intraabdominalne infekcija" >>

Počni rešavanje testa "Komplikovane intraabdominalne infekcija" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>