Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"LEČENJE GLAUKOMA SA OTVORENIM UGLOM"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“LEČENJE GLAUKOMA SA OTVORENIM UGLOM” su:

  1. Upoznati učesnike sa mehanizmima nastanka hroničnog glaukoma sa otvorenim uglom;
  2. Upoznati učesnike sa spektrom lekova koji se koriste za sniženje intraokularnog pritiska;
  3. UUpoznati učesnike sa značajem adekvatnog izbora lekova za glaukom sa otvorenim uglom;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama i neželjenim dejstvima lekova za lečenje glaukoma sa otvorenim uglom;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinom primene pojedinih lekova za glaukom sa otvorenim uglom.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće mehanizme nastanka hroničnog glaukoma sa otvorenim uglom;
  2. Naučiće o farmakokinetici i farmakodinamici lekova za glaukom sa otvorenim uglom;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva lekova za glaukom sa otvorenim uglom;
  4. Naučiće najvažnije interakcije lekova za glaukom otvorenog ugla;
  5. Naučiće da pravilno doziraju lekove za glaukom sa otvorenim uglom.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja nekoliko pacijenata sa intraokularnom hipertenzijom ili glaukomom otvorenog ugla. Prvo se kroz pitanja razrađuje problem izbora optimalne terapije prema težini i stadijumu bolesti, a zatim se pitanja bave odgovarajućim dozama, neželjenim dejstvima, interakcijama sa lokalnim i sistemskim lekovima, farmakokinetikom i kontraindikacijama lekova za sniženje intraokularnog pritiska. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena beta blokatora timolola, alfa 2 agoniste brimonidina, derivata prostaglandina latanoprosta, travoprosta i bimatoprosta, i dorzolamida, leka koji inhibira karboanhidrazu.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara specijaliste oftalmologije, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju komplikovan glaukom otvorenog ugla, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1827/2013-01 od 13.5.2013. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "LEČENJE GLAUKOMA SA OTVORENIM UGLOM" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "LEČENJE GLAUKOMA SA OTVORENIM UGLOM" će od petka, 7. juna 2013. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “LEČENJE GLAUKOMA SA OTVORENIM UGLOM” je akreditovan do 13.5.2014. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "LEČENJE GLAUKOMA SA OTVORENIM UGLOM" su LEKARII.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Lečenje glaukoma sa otvorenim uglom" >>

Počni rešavanje testa "Lečenje glaukoma sa otvorenim uglom" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>