Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA” su:

  1. Upoznati učesnike sa indikacijama lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija;
  2. Upoznati učesnike sa doziranjem najvažnijih lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija;
  3. Upoznati učesnike sa neželjenim dejstvima najvažnijih lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija sa drugim lekovima;
  5. Upoznati učesnike sa elementima farmakokinetike lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da izaberu optimalni lek za odgovarajuću indikaciju kod pacijenata koji se podvrgavaju laparoskopskim intervencijama;
  2. Naučiće o doziranju lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija;
  3. Naučiće o klinički značajnim neželjenim dejstvima lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija;
  4. Naučiće o klinički značajnim interakcijama lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija sa drugim lekovima;
  5. Naučiće da koriste farmakokinetske parametre pri doziranju lekova koji se koriste za vreme i posle laparoskopskih operacija.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja tri pacijenta: sredovečne žene sa akutnim holecistitisom, mlade devojke sa tubo-ovarijalnim apscesom i starijeg muškarca sa perforacijom ulkusa želuca i kasnijim postoperativnim ileusom. Sva tri pacijenta su operisana laparoskopskim pristupom, uz odgovarajuću anesteziu i neuromuskularnu relaksaciju kako bi se obezbedila preglednost operativnog polja. Mlada devojka osim tubo-ovarijalnog apscesa ima još i bronhijalnu astmu, što ograničava primenu nekiih lekova za oporavak od neuromuskularnog bloka. Kod prve dve pacijentkinje razmatrana je empirijska primena antibiotika, kao i dijapazon najčešćih uzročnika i njihova osetljivost. Stariji muškarac posle operacije prvo povraća, pa je obrađena terapija postoperativnog povraćanja. Nešto kasnije on dobija postoperativnu glavobolju, tako de se jedan broj pitanja bavi lečenjem postoperativne glavobolje. Najzad, on zapada u postoperativni paralitički ileus, pa je u testu razmotrena farmakološka terapija postoperativnog hipomotiliteta creva. U okviru lečenja postoperativnog ileusa tast se bavi korekcijom hipokalijemije, hipokalcemije i hipomagnezijemije, izborom preparata za nadoknadu, utvrđivanjem deficita i doziranjem tih preparata.

Od momenta postavljanja svakog od slučajeva, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakse, hirurga, anesteziologa i farmaceuta, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju akutni holecistitis, tibo-ovarijalni apsces, perforaciju peptičkog ulkusa, postoperativnu glavobolju, postoperativno povraćanje i nedostatke određenih elektrolita, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2580/2015-01 od 18.08.2015. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA" će od 18.08.2015. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA” je akreditovan do 18.08.2016. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA" su LEKARI,FARMACEUTI i FARMACEUTSKI TEHNIČARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Primena antibiotika kod odraslih" >>

Počni rešavanje testa "Primena antibiotika kod odraslih" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>