Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD DECE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD DECE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI” su:

  1. Upoznati učesnike sa principima izbora antibiotika u empirijskoj terapiji najčešćih infekcija kod dece koje se sreću u opštoj praksi;
  2. Upoznati učesnike sa doziranjem antibiotika u empirijskoj terapiji infekcija kod dece;
  3. Upoznati učesnike sa neželjenim dejstvima antibiotika koji se najčešće propisuju u opštoj praksi deci;
  4. Upoznati učesnike sa interakcijama antibiotika sa drugim lekovima;
  5. Upoznati učesnike sa farmakokinetikom antibiotika koji se najčešće koriste u opštoj praksi za lečenje infekcija kod dece.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da izaberu optimalni antibiotik za empirijsku terapiju najčešćih infekcija kod dece;
  2. Naučiće o doziranju antibiotika, posebno kod dece različitih uzrasta;
  3. Naučiće o klinički značajnim neželjenim dejstvima antibiotika;
  4. Naučiće o klinički značajnim interakcijama antibiotika sa drugim lekovima;
  5. Naučiće da koriste farmakokinetske parametre pri doziranju antibiotika kod dece.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja zdravog deteta muškog pola, starog 3 godine i 5 meseci, teškog 16 kilograma, koje je prvo dobilo impetigo. Pacijent je lečen azitromicinom, iako je lek prvog izbora cefaleksin. Pošto se oporavio od impetiga, neko vreme je bio zdrav, a onda je došlo do akutne upale srednjeg uva. U početku je pacijent lečen bez primene antibiotika, da bi posle pogoršanja bio primenjen amoksicilin. Posebno su obrađena pitanja opravdanosti primene antihistaminika i vazokonstriktora uz antibiotsku terapiju akutnog otitis medija. U narednom periodu pacijent je dobio dijarealni sindrom, koji je lečen samo rehidratacijom. U ovom delu je obrađena antibiotska terapija invazivnih bakterijskih enteritisa izazvanih šigelom i kampilobakterom. Posebno je obrađeno pitanje primene ciprofloksacina kod male dece i njegova neželjena dejstva na koštano-zglobnom sistemu. Posle oporavka od dijareje, pacijent je više meseci bio dobro, da bi potom dobio vabolničku pneumoniju. Pneumonija je lečena prvo amoksicilinom, zatim kombinacijom amoksicilina i azitromicina, i na kraju kombinacijom cefuroksima i eritromicina parenteralno. Posle oporavka od ipneumonmije i višemesečne pauze, dete je dobilo urinarnu infekciju koja je lečena cefiksimom.

Od momenta postavljanja slučaja, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakce i farmaceuta, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa decom koja imaju respiratorne, urinarne ili infekcije kože i mekih tkiva, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-416/2015-01 od 3.3.2015. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD DECE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD DECE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" će od 3.3.2015. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD DECE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI” je akreditovan do 3.3.2016. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD DECE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" su LEKARI i FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Primena antibiotika kod dece u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" >>

Počni rešavanje testa "Primena antibiotika kod dece u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>