Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"RACIONALNA TERAPIJA INFEKCIJA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa“RACIONALNA TERAPIJA INFEKCIJA”su:

  1. Upoznavanje sa mehanizmom dejstva i antimikrobnim spektrom najznačajnijih grupa antibiotika.
  2. Upoznavanje sa farmakokinetikom najznačajnijih grupa antibiotika.
  3. Upoznavanje sa novim antibioticima (linezolid, tigeciklin, ertapenem i drugi)
  4. Upoznavanje sa klinički značajnim neželjenim dejstvima antibiotika.
  5. Upoznavanje sa novim saznanjima o empirijskom izboru antibiotika.

Posebne veštine i znanja koje će steći učesnici su:

  1. Detaljno poznavanje farmakokinetike i farmakodinamike antibiotika
  2. Upoznavanje novih antibiotika
  3. Veština empirijskog izbora odgovarajućeg antibiotika za bolesnika
  4. Detaljno poznavanje interakcija i neželjenih dejstava antibotika
  5. Veština odgovarajućeg doziranja i kombinovanja antibiotika, tako da se dobije maksimalni efekat uz minimalno ispoljavanje neželjenih dejstava

Cilj testa je unapređenje znanja i veština lekara potrebnih za racionalnu primenu antibiotika u prevenciji i lečenju infekcija. Vreme potrebno za čitanje edukativnog materijala i rešavanje testa je oko 4 sata.

Test sadrži 50 pitanja, sa više ponuđenih odgovora. Tačan je samo jedan od ponuđenih odgovora. Učesnik edukacije se prvo prijavljuje, zatim registruje za rešavanje testa a veb stranici MEDRAT-a, unoseći svoje podatke. Potom mora da otvori dokument sa edukativnim tekstom o antibioticima  i da ga pročita, a zatim pristupa rešavanju testa. Test se priznaje kao rešen ako učesnik ima najmanje 30 tačnih odgovora. Posle rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni anketu anketu u kojoj može da oceni kvalitet edukacije.Ukupno trajanje testa je oko 4 (četiri) sata.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-371/2010-02 od 19.02.2010. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test „RACIONALNA TERAPIJA INFEKCIJA“ je akreditovan i dodeljeno mu je 12 bodova. 

Elektronski test "RACIONALNA TERAPIJA INFEKCIJA" će od ponedeljka, 22. marta 2010. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “RACIONALNA TERAPIJA INFEKCIJA” je akreditovan do 19.2.2011. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa “RACIONALNA TERAPIJA INFEKCIJA” su lekari.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt: tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob.064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

Evaluacija e-testa "Racionalna terapija infekcija" od strane kandidata koji su položili e-test Reader

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa"Racionalna terapija infekcija"

Počni rešavanje testa"Racionalna terapija infekcija"