Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Uputstva za rešavanje testa
"PRIMENA METOTREKSATA
U LEČENЈU REUMATOIDNOG ARTRITISA"

Pre otpočinjanja rešavanja elektronskog testa, tj. registracije, neophodna je prijava kandidata i dobijanje pristupne šifre.
Sam test sadrži četiri koraka:
1. Registracija kandidata
2. Proučavanje edukativnog teksta
3. Klinički problem i rešavanje testa
4. Ocena kvaliteta

Prijava kandidata – važna napomena:

Prijava za onlajn testiranje je moguća svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Ako prijavni e-mail dobijemo posle navedenog termina, kandidat će pristupnu šifru dobiti prvog narednog radnog dana.

Prijava podrazumeva da kandidat pošalje elektronsku poruku na e-test@medrat.edu.rs sa jedne od dve navedene e-mail adrese u registracionom formularu (kućne ili na poslu) i sa računara sa koga će polagati. To je nephodno uraditi pred početak polaganja elektronskog testa. U naslovu poruke napisati:”Ime i prezime - prijava za polaganje elektronskog testa Primena metotreksata u lečenju reumatoidnog artritisa”, a u poruci: Ime, prezime, JMBG, broj licence (kao i datum njenog izdavanja) i broj mobilnog telefona. Nakon slanja ove poruke sačekajte povratni e-mail od MEDRAT-a sa pristupnom šifrom, a zatim možete da pristupite prvom koraku elektronskog testa (registraciji kandidata) ukoliko se uklapate sa odobrenim terminom polaganja (petak – nedelja).

U skladu sa novim pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji, polaganje e-testa je odobreno od strane Zdravstvenog saveta Srbije svakog petka, subote i nedelje u periodu od 8 časova (petak) do 24 časa (nedelja) . U tom periodu je moguće početi i završiti testiranje.

VAŽNA NAPOMENA :
Od momenta dobijanja pristupne šifre, polaganje se mora obaviti u tekućem mesecu. U suprotnom, pristupna šifra i polaganje nisu tehnički ispravni i validni.

Korak 1. Registracija kandidata

Sva polja moraju biti obavezno popunjena. Popunjavanje podataka se vrši engleskim latiničnim pismom, bez upotrebe srpskih latiničnih i ćiriličnih karaktera.

VAŽNA NAPOMENA:
Onog momenta kada se registrujete i pređete na sledeći korak testa, vaši lični podaci su obrađeni i nalaze se u arhivi MEDRAT-a. Za uspešno okončanje testa (bilo pozitivno ili negativno), neophodno je da, posle Koraka 1 - registracije prođete sve korake do kraja (Korak 2: PROUČAVANЈE EDUKATIVNOG TEKSTA, Korak 3: KLINIČKI PROBLEM I REŠAVANЈE TESTA i Korak 4: OCENA KVALITETA). Ukoliko prekinete test na nekom od ovih koraka ili ga ne položite (imate manje od 25 tačnih odgovora), moraćete da sačekate 7 dana od momenta poslednje prijave i registracije i ponovo pokušate polaganje.

Korak 2. Proučavanje kliničkog problema uz test

Ovaj korak prethodi proučavanju kliničkog problema i samog rešavanja testa. Predstavlja uvod u rešavanje testa. Za ovaj korak na raspolaganju imate 50 minuta. Pregled materijala vrši se uz pomoć strelica, koje se nalaze sa desne strane.

Korak 3. Klinički problem i rešavanje testa

Za ovaj korak na raspolaganju imate oko 300 minuta ukupno. Klinički problem uz test je podeljen na 15 delova, tako da kada proučite jedan deo kliničkog problema (5 minuta raspoloživo) idete na test pitanje za koje imate 3 minuta na raspolaganju. Posle svakog pitanja sledi "Objašnjenje" (3 minuta raspoloživo), u kome se objašnjava kandidatu koji polaže test koji odgovor je tačan i zašto, bilo da je odgovor tačan ili ne. Ukoliko upotrebite svo raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeće pitanje testa. Ako niste obeležili odgovor, sistem će registrovati netačan odgovor. Od ponuđenih odgovora samo je jedan tačan.

Korak 4. Ocena kvaliteta

Četvrti i poslednji korak testa je ocena kvaliteta. Ovaj korak je obavezan i neophodan za uspešno okončanje testa. Za razliku od pitanja testa gde, ukoliko ne obeležite jedan od ponuđenih odgovora, sistem automatski registruje netačan odgovor, u ovom koraku morate da izaberete jednu od ponuđenih opcija.

Vaše eventualne primedbe ili sugestije u oceni kvaliteta nisu neophodan uslov za završetak testa, ali su poželjne. Samo kandidat koji je završio sva četiri koraka testa, dobiće obaveštenje o rezultatima testa (da li je položio ili ne, kao i broj osvojenih bodova) koje će moći da vidi odmah na sajtu MEDRATA-a. Nakon ažuriranja podataka kandidat će putem elektronske pošte dobiti bliže informacije.

Kandidat koji je položio test treba postupiti po sledećoj proceduri:

  1. Posle ažuriranja podataka kandidat će biti kontaktiran od strane MEDRAT-a i dobiti bliže informacije.
  2. Nakon kontakta od strane Medrat-a izvršiti uplatu od 4000 dinara na: MEDRAT, 34000 Kragujevac, žiro račun 180-5001210019328-57, Alpha bank, Srbija A.D.
  3. Kandidatu će, nakon registrovanja uplate kotizacije za elektronski test, poštom na kućnu adresu biti dostavljena potvrda o položenom elektronskom testu “PRIMENA METOTREKSATA U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA”.

Primerak pravilno popunjene uplatnice kotizacije možete preuzeti ovde Reader
Formular za grupnu prijavu kandidata - elektronski test (za institucije)

Kontaktaktirajte nas za sve dodatne informacije

Kandidat koji nije položio test, može ponovo da pokuša da polaže posle 7 dana od momenta poslednje prijave i registracije.