в
  Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Početna strana  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 

DOBRODOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU
MEDICINSKOG DRUŠTVA ZA RACIONALNU TERAPIJU
(SKRAĆENO MEDRAT)


 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter
organizuje:

ŠESTODNEVNI TRENING

"ČETVRTA LETNJA ŠKOLA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE"
polazak 22. – povratak 30. avgust 2020. godine
Hotel “Park Lake Side", Ohrid, Severna Makedonija


Poštovane koleginice i kolege,

 

Četvrta letnja škola (trening) će biti održana za grupu od 50 polaznika, u hotelu "Park Lake Side", Ohrid, Severna Makedonija, od 22. do 30. avgusta 2020. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu će biti prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u navedenoj oblasti.

 

OPŠIRNIJE...>> 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) - Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

organizuje:

SIMPOZIJUM

"PRIPREMA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA PROCES AKREDITACIJE";
Kragujevac, 23. septembar 2020. godine
Hotel "Šumarice", Kragujevac

 

Kurs će biti održan u Hotelu "Šumarice", 26. marta 2020. godine. Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019. godine, simpozijum "PRIPREMA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA PROCES AKREDITACIJE" nosi 8 bodova za predavače i 4 boda za slušaoce.Profil polaznika: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

OPŠTIRNIJE...>>PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE
MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE
U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

Kragujevac, oktobar 2019. - jun 2020. godine
Edukativni centar MEDRAT-a /PROMOTER-a
Daničićeva 28, lokal 1, Kragujevac

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija u Kragujevcu organizuje poslednjih pet godina (2014 – 2019. god) pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije i biohemije. Nastava će se u grupama odvijati tokom cele nedelje po dogovoru časova u sali Promotera/Medrat-a (Daničićeva 28, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola i fakulteta sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter edukacija i društvo Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter
organizuje
:

ŠESTODNEVNI TRENING

"TREĆA LETNJA ŠKOLA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE"
polazak 1. – povratak 8. septembar 2019. godine
Hotel “Park Lake Side", Ohrid, Severna Makedonija


Poštovane koleginice i kolege,

 

Treća letnja škola (trening) će biti održana za grupu od 50 polaznika, u hotelu "Park Lake Side", Ohrid, Severna Makedonija, od 2. do 8.septembra 2018. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu će biti prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u navedenoj oblasti.

 

OPŠIRNIJE...>> 

Serbian Society for Rational Therapy in Medicine, Republic of Serbia (MEDRAT®) together with the Education agency Promoter edukacija

organizes:

SIX DAYS TRAINING

"THIRD SUMMER SCHOOL IN CLINICAL PHARAMACOLOGY"
From September 1 to September 8, 2019
Hotel "Park Lake Side", Ohrid, North Macedonia

 

Second summer school (training) will be organized for the group of 50 participants, at the hotel "Park Lake Side", Ohrid, North Macedonia, from September 2 to September 8, 2019. Lecturer and instructor for this training will be prof. dr Slobodan Jankovic (ResearchGate CV), Head Physician, a specialist in surgery and clinical pharmacology, with many years of professional experience in this field

MORE...>>


 

ELEKTRONSKI TEST
"FARMAKOLOGIJA OKA"

Dostupan za rešavanje od 1.6.2019. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1413/2019-01 od 20.5.2019. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "FARMAKOLOGIJA OKA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "FARMAKOLOGIJA OKA" će od 1. juna 2019. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “FARMAKOLOGIJA OKA” je akreditovan do 20.5.2020. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "FARMAKOLOGIJA OKA" su LEKARI, FARMACEUTI I FARMACEUTSKI TEHNIČARI.

 

OPŠIRNIJE...>>


 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) - Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

organizuje:

NACIONALNI KURS 1. KATEGORIJE

"NOVI ANTIMIKROBNI LEKOVI"
Kragujevac, 23. april 2019. godine
Hotel "Šumarice", Kragujevac

Kurs će biti održan u Hotelu "Šumarice", 23. aprila 2019. godine. Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije br.153-02-449/2019-01 od 4.3.2019. godine, kurs "NOVI ANTIMIKROBNI LEKOVI" nosi 12 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce..

OPŠIRNIJE...>> 

ELEKTRONSKI TEST
"TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI"

Dostupan za rešavanje od 27.3.2019. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-449/2019-01od 04.03.2019. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI” je akreditovan do 4.3.2020. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" su LEKARI i FARMACEUTI

 

OPŠIRNIJE...>>


 

 

Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 10. No. 2.
Decembar 2018.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE
MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE I PMF
U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

Kragujevac, oktobar 2018. - jun 2019. godine
Edukativni centar MEDRAT-a /PROMOTER-a
Daničićeva 28, lokal 1, Kragujevac

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija u Kragujevcu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije, biohemije i PMF-a. Nastava će se u grupama odvijati tokom cele nedelje po dogovoru časova u sali Promotera/Medrat-a (Daničićeva 28, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter edukacija i društvo Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija je organizovalo

DVODNEVNI TRENING

IZRADA STATISTIKE SOPSTVENOG ISTRAŽIVAČKOG RADA ZA LEKARE, FARMACEUTE I STOMATOLOGE
Beograd, 27-28. oktobar 2018. godine
Meeting house"Bloom", Beograd

 


Poštovane koleginice i kolege,

 

Trening će biti održan za grupu od 15 polaznika, u objektu meeting house "Bloom", od 27. do 28. oktobra 2018. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu će biti prof. dr Slobodan Janković, primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti izrade dizajna biomedicinskih istraživanja i doc. dr Srđan Stefanović specijalista kliničke farmakologije.

 

OPŠIRNIJE...>>

ELEKTRONSKI TEST
"PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI"

Dostupan za rešavanje od 21. avgusta 2018. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" je akreditovan i dodeljeno mu je 5 bodova. 

Elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI” je akreditovan do 21.08.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" su LEKARI

 

OPŠIRNIJE...>>


 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter
je organizovalo
:

JEDNONEDELJNI TRENING

"DRUGA LETNJA ŠKOLA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE"
30. jun - 8. jul 2018. godine
Hotel "Park Lake Side", Ohrid, Makedonija


Poštovane koleginice i kolege,

 

Druga letnja škola (trening) jee bila održana za grupu od 50 polaznika, u hotelu "Park Lake Side", Ohrid, Makedonija, od 30. juna do 8. jula 2018. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu je bio prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u navedenoj oblasti.

 

OPŠIRNIJE...>> 

Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 10. No. 1.
Maj 2018.

 

OPŠIRNIJE...>>

Serbian Society for Rational Therapy in Medicine, Republic of Serbia (MEDRAT®) together with the Education agency Promoter edukacija

organizes:

ONE-WEEK TRAINING

"SECOND SUMMER SCHOOL IN CLINICAL PHARAMACOLOGY"
From Jun 30 to July 8, 2018
Hotel “Park Lake Side", Ohrid, Republic of Macedonia

 

Second summer school (training) will be organized for the group of 50 participants, at the hotel "Park Lake Side", Ohrid, Republic of Macedonia, from Jun 30 to July 8, 2018 Lecturer and instructor for this training will be prof. dr Slobodan Jankovic (ResearchGate CV), Head Physician, a specialist in surgery and clinical pharmacology, with many years of professional experience in this field

ОПШИРНИЈЕ...>>


 

ELEKTRONSKI TEST
"KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA"

Dostupan za rešavanje od 20. marta 2018. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA" će od 20. marta 2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA” je akreditovan do 5.3.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA" su LEKARI i FARMACEUTI.

 

OPŠIRNIJE...>>


 

ELEKTRONSKI TEST
"INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA"

Dostupan za rešavanje od 20. marta 2018. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA" je akreditovan i dodeljeno mu je 5bodova. 

Elektronski test "INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA" će od 20. marta 2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA” je akreditovan do 5.3.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA" su LEKARI.

OPŠIRNIJE...>>


 

ELEKTRONSKI TEST
"LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA"

Dostupan za rešavanje od 20. marta 2018. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA" će od 20. marta 2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA” je akreditovan do 5.3.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA" su LEKARI i FARMACEUTI.

 

OPŠIRNIJE...>>

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter
organizuje:

JEDNONEDELJNI TRENING
ZA IZRADU FARMAKOEKONOMSKE APLIKACIJE

Zlatibor, 3-10. mart 2018. godine
Hotel "Palisad", Zlatibor, Srbija  

Trening će biti održan za grupu od 10 polaznika, u hotelu "Palisad****", Zlatibor, Srbija, od 3. do 10. marta 2018. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu će biti prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti izrade farmakoekonomskih analiza, istraživanja i farmakoekonomskih aplikacija.

 

OPŠIRNIJE...>>


Serbian Society for Rational Therapy in Medicine in Cooperation with Promoter Edukacija Agency (MEDRAT®) is organising:

ONE WEEK-LONG TRAINING
FOR MAKING PHARMACOECONOMIC APPLICATION

Zlatibor, 3-10 March 2018
Palisad Hotel, Zlatibor  

 

Training will be held for a group of 10 participants, in the Palisad hotel****, Zlatibor, from 3 to 10 March 2018. Lecturer and instructor in this training will be prof. Dr Slobodan Jankovic (ResearchGate CV), Head Physician, a specialist in surgery and clinical pharmacologist, with years of professional experience in the field of development of pharmacoeconomic analysis, research and pharmacoeconomic applications.

 

MORE...>>

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) raspisuje konkurs za edukaciju svog članstva kroz učešće u programu:

 

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE I DRUGE PROFILE STRUČNJAKA KOJI PREMA VAŽEĆOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI MOGU RADITI NA SEKUNDARNOM I TERCIJERNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Trajanje: 12 meseci, 174 sata mesečno
Klinički centar Kragujevac

Za učešće u programu mogu konkurisati kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. Da su članovi MEDRAT-a;
2. Da imaju završeno srednje ili fakultetsko obrazovanje;
3. Da su imaju položen ulazni test od najmanje 20 pitanja.;
4. Da imaju saglasnost rukovodioca programa.

 

OPŠIRNIJE...>> 

Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 9. No. 2.
Novembar 2017.

 

OPŠIRNIJE...>>