в
  Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Početna strana  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 

DOBRODOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU
MEDICINSKOG DRUŠTVA ZA RACIONALNU TERAPIJU
(SKRAĆENO MEDRAT)


 

 

PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE
MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE I PMF
U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

Kragujevac, oktobar 2017. - jun 2018. godine
Edukativni centar MEDRAT-a /PROMOTER-a
Daničićeva 28, lokal 1, Kragujevac

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter u Kragujevcu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije, biohemije i PMF-a. Nastava će se u grupama odvijati tokom cele nedelje po dogovoru časova u sali Medrat-a/Promotera (Daničićeva 28, lok 1, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter i društvo Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

ELEKTRONSKI TEST
"PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA"

Dostupan za rešavanje od 19.8.2017. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA” je akreditovan do 19.8.2018. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" su FARMACEUTI.

 

OPŠIRNIJE...>>


 

ELEKTRONSKI TEST
"PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI"

Dostupan za rešavanje od 19.8.2017. godine 

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI” je akreditovan do 19.8.2018. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" su LEKARI

 

OPŠIRNIJE...>>


 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija je organizovalo

DEVETODNEVNI TRENING

"LETNJA ŠKOLA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE"
25. avgust - 4. septembar 2017. godine
Hotel "Park Lake Side", Ohrid, Makedonija


Poštovane koleginice i kolege,

 

Letnja škola (trening) je bila održana za grupu od 50 polaznika, u hotelu "Park Lake Side", Ohrid, Makedonija, od 25. avgusta do 4. septembra 2017. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu je bio prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u navedenoj oblasti.

 

OPŠIRNIJE...>>
FOTOGRAFIJE SA TRENINGA...>>
EVALUACIJA PREDAVANJA I PREDAVAČA...>>Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 9. No. 1.
April 2017.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) održava

 

PETI NACIONALNI KONGRES
RACIONALNE TERAPIJE U MEDICINI
SA MEĐUNARODNIM I INTERAKTIVNIM UČEŠĆEM

6-8. april 2017. godine
Hotel "Šumarice", Kragujevac, Srbija


Poštovane koleginice i kolege,

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) je od 6. do 8. aprila 2017. godine, u Hotelu "Šumarice" u Kragujevcu, održalo Peti nacionalni kongres racionalne terapije u medicini sa međunarodnim i interaktivnim učešćem.

 

OPŠIRNIJE...>>Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) raspisuje konkurs za edukaciju svog članstva kroz učešće u programu:

 

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA ZA LEKARE KA RADU NA SEKUNDARNOM I TERCIJERNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBLASTI FARMAKOTERAPIJE
Trajanje: 12 meseci, 174 sata mesečno
Klinički centar Kragujevac

Za učešće u programu mogu konkurisati kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. Da su članovi MEDRAT-a;
2. Da imaju zvanje doktora medicine;
3. Da su položili stručni ispit za doktora medicine;
4. Da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje
5. Da polože ulazni test koji organizuje MEDRAT.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 8. No. 2.
Novembar 2016.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE
MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE I PMF
U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

Kragujevac, oktobar 2016. - jun 2017. godine
Edukativni centar MEDRAT-a /PROMOTER-a
Daničićeva 28, lokal 1, Kragujevac

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter u Kragujevcu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije, biohemije i PMF-a. Nastava će se u grupama odvijati tokom cele nedelje po dogovoru časova u sali Medrat-a/Promotera (Daničićeva 28, lok 1, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter i društvo Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

Agencija za obrazovanje Promoter
u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) organizovala je:

ČETVORODNEVNI TRENING
DIZAJN ISTRAŽIVANJA SA PRIPREMOM PLANA ZA IZRADU SOPSTVENOG ISTRAŽIVAČKOG RADA

13-16. oktobar 2016. godine
Hotel "Sarajevo", Sarajevo, Bosna i Hercegovina  

Trening je bio održan za grupu od 15 polaznika, u hotelu "Sarajevo", Sarajevo, Bosna i Hercegovina, od 13. do 16. oktobra 2016. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu je bio prof. dr Slobodan Janković, primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti izrade farmakoekonomskih analiza, istraživanja i farmakoekonomskih aplikacija.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

ELEKTRONSKI TEST
"PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI"

Dostupan za rešavanje od 1.9.2016. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2768/2016-01 od 18.8.2016. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 bodova. 

Elektronski test "PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI" će od 1.9.2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI” je akreditovan do 18.8.2017. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI" su LEKARI i FARMACEUTI.

 

OPŠIRNIJE...>>


ELEKTRONSKI TEST
"OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI"

Dostupan za rešavanje od 1.9.2016. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2768/2016-01 od 18.8.2016. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" će od 1.9.2016. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI” je akreditovan do 18.8.2017. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" su LEKARI, FARMACEUTI i FARMACEUTSKI TEHNIČARI.

 

OPŠIRNIJE...>>


 

Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 8. No. 1.
April 2016.

 

OPŠIRNIJE...>>

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije - Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju će održati:

KURS POD NAZIVOM
"PRINCIPI RADA ETIČKIH ODBORA
ZDRAVSTVENIH USTANOVA"

Kragujevac, 1. jun 2016. godine
Sala za predavanja MEDRAT-a, ul. Daničićeva 28-l1,  

Trajanje programa:
Kurs traje jedan radni dan, sa ukupno 6 sati i 30 minuta aktivne nastave.

Rukovodioci programa:
prof. dr Slobodan Janković
prof. dr Dragan Milovanović
doc. dr Dejana Ružić Zečević

Mesto održavanja:
Sala za predavanja MEDRAT-a, ul. Daničićeva 28-l1, Kragujevac

Profil polaznika:
Lekari i farmaceuti

PROGRAM JE AKREDITOVAN!
Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije br.153-02-509/2016-01 od 3.3.2016. godine, kurs "PRINCIPI RADA ETIČKIH ODBORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA" nosi 6 bodova za slušaoce.

OPŠIRNIJE...>>

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) je objavilo:

KNJIGU
DIZAJN ISTRAŽIVANJA

autora prof. dr Slobodana Jankovića

OPŠIRNIJE...>>

 

Agencija za obrazovanje Promoter
u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) organizuje:

JEDNONEDELJNI TRENING
ZA IZRADU FARMAKOEKONOMSKE APLIKACIJE ZA UVOĐENJE NOVOG LEKA NA LISTU REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (RFZO)

Kragujevac, 10-16. april 2016. godine
Hotel "Šumarice", Kragujevac  

Trening će biti održan za grupu od 10 polaznika, u hotelu "Šumarice", Kragujevac, od 10. do 16. aprila 2016. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu će biti prof. dr Slobodan Janković, primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti izrade farmakoekonomskih analiza, istraživanja i farmakoekonomskih aplikacija.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

 

Izašao je novi broj časopisa "Racionalna terapija" Vol 7. No. 2. - novembar 2015.

OPŠIRNIJE...>>


 

PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE I PMF U ŠKOLSKOJ 2016/2017 GODINI

Agencija za obrazovanje Promoter u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u Kragujevcu će od 6.11.2015. godine do kraja juna 2016. godine u Kragujevcu organizovati pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije, biohemije i PMF-a. Nastava će se odvijati petkom, subotom i nedeljom sa početkom u 9 časova u sali Promotera/Medrat-a (Daničićeva 28, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter i Medrat prate i podržavaju i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

OPŠIRNIJE...>>

 

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2580/2015-01 od 18.08.2015. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" će od 18.8.2015. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI” je akreditovan do 18.8.2016. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "OTC PREPARATI I DODACI ISHRANI" su LEKARI, FARMACEUTI i FARMACEUTSKI TEHNIČARI.

 

OPŠIRNIJE...>>


 

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2580/2015-01 od 18.08.2015. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH" će od 18.8.2015. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH” je akreditovan do 18.8.2016. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH" su LEKARI, FARMACEUTI i FARMACEUTSKI TEHNIČARI.

 

OPŠIRNIJE...>>