в
  Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Početna strana  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 

DOBRODOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU
MEDICINSKOG DRUŠTVA ZA RACIONALNU TERAPIJU
(SKRAĆENO MEDRAT)


 

Agencija za obrazovanje Promoter u saradnji sa
Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) će organizovati:

JEDNONEDELJNI TRENING
ZA IZRADU FARMAKOEKONOMSKE APLIKACIJE

Zlatibor, 3-10. mart 2018. godine
Hotel "Palisad", Zlatibor, Srbija  

Trening će biti održan za grupu od 10 polaznika, u hotelu "Palisad****", Zlatibor, Srbija, od 3. do 10. marta 2018. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu će biti prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti izrade farmakoekonomskih analiza, istraživanja i farmakoekonomskih aplikacija.

 

OPŠIRNIJE...>>


Promoter Edukacija Agency in Cooperation with Serbian Society for Rational Therapy in Medicine (MEDRAT®) is organising:

ONE WEEK-LONG TRAINING
FOR MAKING PHARMACOECONOMIC APPLICATION

Zlatibor, 3-10 March 2018
Palisad Hotel, Zlatibor  

 

Training will be held for a group of 10 participants, in the Palisad hotel****, Zlatibor, from 3 to 10 March 2018. Lecturer and instructor in this training will be prof. Dr Slobodan Jankovic (ResearchGate CV), Head Physician, a specialist in surgery and clinical pharmacologist, with years of professional experience in the field of development of pharmacoeconomic analysis, research and pharmacoeconomic applications.

 

MORE...>>

 

Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 9. No. 2.
Novembar 2017.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

PROGRAM PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE
MATURSKIH I KVALIFIKACIONIH ISPITA
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDENATA NA BIOMEDICINSKE FAKULTETE I PMF
U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

Kragujevac, novembar 2017. - jun 2018. godine
Edukativni centar MEDRAT-a /PROMOTER-a
Daničićeva 28, lokal 1, Kragujevac

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter u Kragujevcu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnih i maturskih ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente medicine, farmacije, stomatologije, biohemije i PMF-a. Nastava će se u grupama odvijati tokom cele nedelje po dogovoru časova u sali Medrat-a/Promotera (Daničićeva 28, lok 1, Kragujevac). Ukoliko želite da uz pomoć renomiranih profesora srednjih škola sa velikim iskustvom pređete sve najvažnije elemente gradiva možete se prijaviti za novi ciklus pripremne nastave za upis na ove fakultete i polaganje mature. Program pripreme prijemnih i maturskih ispita je u saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje agencija Promoter i društvo Medrat prati - podržava i koji su usaglašeni sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

ELEKTRONSKI TEST
"PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA"

Dostupan za rešavanje od 19.8.2017. godine  

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2506/2017-01 od 18.8.2017. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA” je akreditovan do 18.8.2018. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PARAFARMACEUTIKA I LEKOVI KOJI SE MOGU KUPITI BEZ RECEPTA" su FARMACEUTI.

 

OPŠIRNIJE...>>


 

ELEKTRONSKI TEST
"PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI"

Dostupan za rešavanje od 19.8.2017. godine 

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI” je akreditovan do 19.8.2018. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" su LEKARI

 

OPŠIRNIJE...>>


 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®) u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Promoter edukacija je organizovalo

DEVETODNEVNI TRENING

"LETNJA ŠKOLA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE"
25. avgust - 4. septembar 2017. godine
Hotel "Park Lake Side", Ohrid, Makedonija


Poštovane koleginice i kolege,

 

Letnja škola (trening) je bila održana za grupu od 50 polaznika, u hotelu "Park Lake Side", Ohrid, Makedonija, od 25. avgusta do 4. septembra 2017. godine. Predavač i instruktor na ovom treningu je bio prof. dr Slobodan Janković (ResearchGate CV), primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u navedenoj oblasti.

 

OPŠIRNIJE...>>
FOTOGRAFIJE SA TRENINGA...>>
EVALUACIJA PREDAVANJA I PREDAVAČA...>>Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 9. No. 1.
April 2017.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) održava

 

PETI NACIONALNI KONGRES
RACIONALNE TERAPIJE U MEDICINI
SA MEĐUNARODNIM I INTERAKTIVNIM UČEŠĆEM

6-8. april 2017. godine
Hotel "Šumarice", Kragujevac, Srbija


Poštovane koleginice i kolege,

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) je od 6. do 8. aprila 2017. godine, u Hotelu "Šumarice" u Kragujevcu, održalo Peti nacionalni kongres racionalne terapije u medicini sa međunarodnim i interaktivnim učešćem.

 

OPŠIRNIJE...>>Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT) raspisuje konkurs za edukaciju svog članstva kroz učešće u programu:

 

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA ZA LEKARE KA RADU NA SEKUNDARNOM I TERCIJERNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBLASTI FARMAKOTERAPIJE
Trajanje: 12 meseci, 174 sata mesečno
Klinički centar Kragujevac

Za učešće u programu mogu konkurisati kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. Da su članovi MEDRAT-a;
2. Da imaju zvanje doktora medicine;
3. Da su položili stručni ispit za doktora medicine;
4. Da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje
5. Da polože ulazni test koji organizuje MEDRAT.

 

OPŠIRNIJE...>>

 

Izašao je novi broj časopisa
"RACIONALNA TERAPIJA" Vol 8. No. 2.
Novembar 2016.

 

OPŠIRNIJE...>>