Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Edukacija  
 


Elektronski testovi

Elektronski test „Klinička primena ehinokandin“
dostupan od 20. marta 2018. godine do 5.3.2019. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test „Interakcije i neželjena dejstva kardiovaskularnih lekova“
dostupan od 20. marta 2018. godine do 5.3.2019. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test „Lečenje komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija“
dostupan od 20. marta 2018. godine do 5.3.2019. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Primena lekova i suplemenata kod pacijenata na enteralnoj ili parenteralnoj ishrani"
dostupan od 1.9.2016. godine do 18.8.2017. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "OTC preparati i dodaci ishrani "
dostupan od 1.9.2016. godine do 18.8.2017. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Primena antibiotika kod odraslih"
dostupan od 18.8.2015. godine do 18.8.2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Praktična farmakologija kardiovaskularnih lekova"
dostupan od 27.5.2015. godine do 27.5.2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Primena antibiotika kod odraslih osoba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti"
dostupan od 3.3.2015. godine do 3.3.2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Primena antibiotika kod dece u primarnoj zdravstvenoj zaštiti"
dostupan od 3.3.2015. godine do 3.3.2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Novine u lečenju glaukoma sa otvorenim uglom"
dostupan od 25.5.2014. godine do 19.5.2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Interakcije i neželjena dejstva kardiovaskularnih lekova"
dostupan od 25.5.2014. godine do 19.5.2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Lečenje sistemskih infekcija izazvanih bakterijama i gljivicama"
dostupan od 25.5.2014. godine do 19.5.2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Originalni i generički preparati, tradicionalni lekovi i dodaci ishrani"
dostupan od 3.3.2014. godine do 3.3.2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Primena metotreksata u lečenju reumatoidnog artritisa"
dostupan od 29. novembra 2013. godine do 15. novembra 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Klinička primena diuretika"
dostupan od 30. avgusta 2013. godine do 15. avgusta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Lečenje glaukoma sa otvorenim uglom"
dostupan od 7. juna 2013. godine do 13. maja 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Komplikovane intraabdominalne infekcije"
dostupan od 8. marta 2013. godine do 1. marta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Invazivne gljivične infekcije kod bolesnika u intenzivnoj nezi"
dostupan od 8. marta 2013. godine do 1. marta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Primarna prevencija kardiovaskularnih oboljenja"
dostupan od 8. marta 2013. godine do 1. marta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Klinička primena diuretika"
dostupan od 31. avgusta 2012. godine do 15. avgusta 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Klinička primena ertapenema"
dostupan od 1. juna 2012. godine do 17. maja 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Klinička primena antipsihotika"
dostupan od 2. marta 2012. godine do 1. marta 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Lečenje hipertenzije u opštoj praksi"
dostupan od 2. marta 2012. godine do 1. marta 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test„Lečenje hiperlipidemije“
dostupan od 2. marta 2012. godine do 1. marta 2013. godine
• OPŠIRNIJE.....>>>

Elektronski test "Lečenje hipertenzije"
dostupan od 26. avgusta 2011. godine do 16. avgusta 2012. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Nega rane"
dostupan od 3. juna 2011. godine do 17. maja 2012. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Farmakologija autonomnog nervnog sistema"
dostupan od 11. marta 2011. godine do 1. marta 2012. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Antikoagulantni lekovi"
dostupan od 8. septembra 2010. godine do 1. septembra 2011. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Intravenska primena lekova"
dostupan od 10. juna 2010. godine do 18. maja 2011. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Elektronski test "Racionalna terapija infekcija"
dostupan od 22. marta 2010. godine do 19. februara 2011. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Kongresi

Peti nacionalni kongres racionalne terapije u medicini
6-8. april 2017. godine
• OPŠIRNIJE...>>>

Četvrti nacionalni kongres racionalne terapije u medicini
4-5. april 2014. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Treći nacionalni kongres racionalne terapije u medicini
26-27. maj 2011. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Drugi nacionalni kongres racionalne terapije u medicini

7-8. novembar 2009. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Prvi nacionalni kongres racionalne terapije u medicini
25-26. septembar 2008. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Treninzi

Jednonedeljni trening Druga letnja škola kliničke farmakologije
Od 30. juna - 8. jula 2018. godine
ОПШИРНИЈЕ...>>>

Devetodnevnitrening Letnja škola kliničke farmakologije
Od 25. avgusta - 4. septembra 2017. godine
ОПШИРНИЈЕ...>>>

Četvorodnevni trening Dizajn istraživanja sa pripremom plana za izradu sopstvenog istraživačkog rada
Od 13-16. oktobra 2016. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Jednonedeljni trening za izradu farmakoekonomske aplikacije za uvođenje leka na listu RFZO-a
Od 10-16. aprila 2016. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Jednonedeljni trening za izradu farmakoekonomske aplikacije za uvođenje leka na listu RFZO-a
Od 8. do 14. decembar 2014. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Jednonedeljni trening za izradu farmakoekonomske aplikacije za uvođenje leka na listu RFZO-a
Od 7. do 12. maja 2013. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Jednonedeljni trening za izradu farmakoekonomske aplikacije za uvođenje leka na listu RFZO-a
Od 2. do 7. decembra 2012. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Trodnevni trening međunarodnog značaja na temu "Izrada preglednih članaka i meta analiza"
24. 25. i 26. februar 2012. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Dvodnevni trening za izradu farmakoekonomske aplikacije za uvođenje novog leka na listu RFZO-a
24. i 25. decembar 2011. godine
OPŠIRNIJE...>>>

Kurs

Principi rada etičkih odbora zdravstvenih ustanova
1. jun 2016. godine
OPŠIRNIJЕ...>>>

Epilepsija i Parkinsonova bolest - različiti terapijski aspekti
17. septembar 2015. godine
OPŠIRNIJЕ...>>>

Primena antidepresiva u svakodnevnoj kliničkoj praksi
15. maj 2010. godine u 9:00 časova
OPŠIRNIJЕ...>>>

Škola

Zdravom ishranom do idealne težine
Svakog petka počevši od 6. decembra 2013. godine do 24. januara 2014. godine
OPŠIRNIJЕ...>>>

 

Stručni sastanci

Primena lekova u trudnoći
15. jun 2013. godine u 12:00 časova
OPŠIRNIJE...>>>

Dobra klinička praksa
15. jun 2012. godine u 16:30 časova i 2. decembra 2012. godine u 14:00 časova
OPŠIRNIJE...>>>

Dalteparin u lečenju tromboembolija
13. oktobar 2011. godine u 16:30 časova
OPŠIRNIJE...>>>

Racionalna primena sedativa/hipnotika u opštoj praksi
29. oktobar 2010. godine u 16:30 časova
OPŠIRNIJE...>>>

Racionalna primena antibiotika u opštoj praksi
9. jun 2010. godine u 17:00 časova
OPŠIRNIJE...>>>

Racionalna primena antibiotika
25. jun 2008. godine u 17:00 časova
OPŠIRNIJE...>>>

Racionalna primena sedativa/hipnotika
02. april 2008. godine u 18:00 časova
OPŠIRNIJE...>>>