Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Elektronski testovi  
 


Testovi dostupni za rešavanje


Elektronski test "Farmakologija oka"
dostupan od 1. juna 2019. godine do 20. maja 2020. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• POČNI REŠAVANJE TESTA...>>>

Elektronski test "Terapija hipertenzije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti"
dostupan od 27. marta 2019. godine do 4. marta 2020. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• POČNI REŠAVANJE TESTA...>>>

Elektronski test "Primena genetskih testova u kliničkoj praksi"
dostupan od 21. avgusta 2018. godine do 21. avgusta 2019. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• POČNI REŠAVANJE TESTA...>>>

 

Testovi kojima je prošao rok akreditacije

Elektronski test „Klinička primena ehinokandin“
dostupan od 20. marta 2018. godine do 5.3.2019. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test „Interakcije i neželjena dejstva kardiovaskularnih lekova“
dostupan od 20. marta 2018. godine do 5.3.2019. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test „Lečenje komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija“
dostupan od 20. marta 2018. godine do 5.3.2019. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Parafarmaceutika i lekovi koji se mogu kupiti bez recepta"
dostupan od 18. avgusta 2017. godine do 18. avgusta 2018. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Primena genetskih testova u kliničkoj praksi"
dostupan od 18. avgusta 2017. godine do 18. avgusta 2018. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Primena lekova i suplemenata kod pacijenata na enteralnoj ili parenteralnoj ishrani"
dostupan od 1. septembra 2016. godine do 18. avgusta 2017. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "OTC preparati i dodaci ishrani"
dostupan od 1. septembra 2016. godine do 18. avgusta 2017. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "OTC preparati i dodaci ishrani"
dostupan od 18. avgusta 2015. godine do 18. avgusta 2018. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Primena antibiotika kod odraslih"
dostupan od 18. avgusta 2015. godine do 18. avgusta 2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Praktična farmakologija kardiovaskularnih lekova"
dostupan od 27. maja 2015. godine do 27. maja 2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Primena antibiotika kod odraslih osoba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti"
dostupan od 3. marta 2015. godine do 3. marta 2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Primena antibiotika kod dece u primarnoj zdravstvenoj zaštiti"
dostupan od 3. marta 2015. godine do 3. marta 2016. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Novine u lečenju glaukoma sa otvorenim uglom"
dostupan od 25. maja 2014. godine do 19. maja 2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Interakcije i neželjena dejstva kardiovaskularnih lekova"
dostupan od 25. maja 2014. godine do 19. maja 2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Lečenje sistemskih infekcija izazvanih bakterijama i gljivicama"
dostupan od 25. maja 2014. godine do 19. maja 2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Originalni i generički preparati, tradicionalni lekovi i dodaci ishrani"
dostupan od 3. marta 2014. godine do 3. marta 2015. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Primena metotreksata u lečenju reumatoidnog artritisa"
dostupan od 15. novembra 2013. godine do 29. novembra 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Klinička primena diuretika"
dostupan od 30. avgusta 2013. godine do 15. avgusta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Lečenje glaukoma sa otvorenim uglom"
dostupan od 7. juna 2013. godine do 13. maja 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Komplikovane intraabdominalne infekcije"
dostupan od 8. marta 2013. godine do 1. marta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Invazivne gljivične infekcije kod bolesnika u intenzivnoj nezi"
dostupan od 8. marta 2013. godine do 1. marta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Primarna prevencija kardiovaskularnih oboljenja"
dostupan od 8. marta 2013. godine do 1. marta 2014. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Klinička primena diuretika"
dostupan od 31. avgusta 2012. godine do 15. avgusta 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test „Klinička primena ertapenema“
dostupan od 1. juna 2012. godine do 17. maja 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Klinička primena antipsihotika"
dostupan od 2. marta 2012. godine do 1. marta 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Lečenje hipertenzije u opštoj praksi"
dostupan od 2. marta 2012. godine do 1. marta 2013. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Електронски тест „Lečenje hiperlipidemije“
dostupan od 2. marta 2012. godine do 1. marta 2013. godine
• OPŠIRNIJE.....>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Lečenje hipertenzije"
dostupan od 26. avgusta 2011. godine do 16. avgusta 2012. godine
• OPŠIRNIJE...>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Nega rane";
dostupan od 3. juna 2011. godine do 17. maja 2012. godine
• OPŠIRNIJE.....>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Farmakologija autonomnog nervnog sistema";
dostupan od 11. marta 2011. godine do 1. marta 2012. godine
• OPŠIRNIJE.....>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Antikoagulantni lekovi";
dostupan od 8. septembra 2010. godine do 1. septembra 2011. godine
• OPŠIRNIJE.....>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

Elektronski test "Intravenska primena lekova";
dostupan od 10. juna 2010. godine do 18. maja 2011. godine
• OPŠIRNIJE......>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA...>>>

ЕElektronski test "Racionalna terapija infekcija"
dostupan od 22. marta 2010. godine do 19. februara 2011. godine
• OPŠIRNIJE......>>>
• UPUTSTVA ZA REŠAVANJE TESTA...>>>
• OCENA KVALITETA E-TESTA......>>>