Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Тест  
 

 

Електронски тест
"ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКОВАНИХ ИНТРААБДОМИНАЛНИХ И УРИНАРНИХ ИНФЕКЦИЈА"

Едукативни циљеви програма електронског теста
“ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКОВАНИХ ИНТРААБДОМИНАЛНИХ И УРИНАРНИХ ИНФЕКЦИЈА” су:

  1. Упознати полазнике са избором антибиотика за лечење компликованих интраабдоминалних и уринарних инфекција;
  2. Упознати полазнике са механизмом дејства и индикацијама антибиотика којима се може ставити предзнак „антипсеудомонасни“;
  3. Упознати полазнике са фармакокинетиком и дозирањем цефтолозан/тазобактама и карбапенема;
  4. Упознати полазнике са резултатима најзначајнијих клиничких студија везаних за лечење компликованих интраабдоминалних и уринарних инфекција;
  5. Упознати полазнике са нежељеним дејствима и интеракцијама антибиотика који се користе у лечењу компликованих интраабдоминалних и уринарних инфекција.

Знања која ће стећи учесници су:

  1. Познавање препорука водича добре праксе за лечење компликованих интраабдоминалних и уринарних инфекција;
  2. Познавање механизма дејства, индикација и дозирања цефтолозан/тазобактама, карбапенема и других антибиотика за компликоване интраабдоминалне и уринарне инфекције;
  3. Познавање интеракција и могућности комбиноване терапије компликованих интраабдоминалних и уринарних инфекција;
  4. Познавање фармакодинамских/фармакокинетских карактеристика антибиотика који се користе за компликоване интраабдоминалне и уриниарне инфекције;
  5. Познавање нежељених дејстава антибиотика који се користе за компликоване интраабдоминалне и уриниарне инфекције.


slika
Тест је урађен као анализа случаја два пацијената (две одрасле особе) који су лечени због компликоване интраабдоминалне или уринарне инфекције. Први пацијент је мушкарац са странгулацијом унутрашње херније, који је закаснио на операцију па се развио локални перитонитис. Пацијент је оперисан и успешно лечен антибиотицима; неколико месеци после отпуста из болнице јавља се пооново са знацима опструктивног илеуса. Оперисан је, али у постоперативном току се развија инфекција и настаје апсцес Дугласовог шпага. Пацијент је лечен са неколико антибиотских третмана и трансректалном дренажом. Поново је успешно излечен и отпуштен, али се у току опоравка јавила уринарна инфекција као последица инсерције катетера у току хоспитализације. Из уринокултуре је изолована Клебсиела осетљива на само две групе антибиотика. Пацијент је лечен цефтолозан тазобактамом до краја, јер није било могуће прећи на оралну терапију услед недостатка одговарајућег агенса. Други пацијент је старији мушкарац сас хипертрофијом простате који има асимптоматску бактериурију (изолован је Псеудомонас аеругиноса), па је припреман за трансуретралну ресекцију уз покушај да се изведе ерадикација псеудомонаса из уринарних путева. Пацијент је прво лечен левофлоксацином, да би се потом прешло на меропенем. Кроз питања и одговоре посебно су обрађени: избор антибиотика, дефиниција и индикације за антибиотско лечење асимптоматске бактеријурије, компликоване уринарне инфекције и компликованих интраабдоминалних интервенција, интеракције и нежељена дејства антипсеудомонасних антибиотика, питања компатибилности карбапенема и цефтолозан/тазобактама и улога фосфомицина у лечењу компликованих инфекција уротракта.

Од момента постављања дијагнозе, па надаље, свака од дилема у погледу избора неког терапијског поступка или медикаментозне терапије, као и у погледу нежељених дејстава и интеракција са другим лековима, обрађена је кроз посебно питање. Свако питање има уводни део, који приближава проблем учеснику, затим експлицитно питање дужине до два реда, пет понуђених одговора од којих је само један тачан, и објашњење тачног одговора. Када се тест решава онлајн, учесник прво чита уводни део, затим добија питање и понуђене одговоре, па тек по избору одговора добија информацију да ли је погрешио или не, уз објашњење тачног одговора.

У тесту је обрађена клиничка примена карбапенема (ертапенема, имипенема и меропенема), левофлоксацина, цефтолозан/тазобактама, пиперацилин/тазобактама, цефтазидима и фосфомицина. За сваки од лекова обрађене су посебно индикације, механизам дејства, обавезни мониторинг, интеракције са другим лековима и нежељена дејства, као и најважнији фармакокинетски аспекти. Посебно су обрађене деескалациона и ескалациона антибактеријска терапија. Наглашен је значај што раније дијагнозе и примене терапије антибиотицима за смањење морталитета.

Сва питања која се налазе у тесту су обрађена са аспекта лекара опште праксе, хирурга, уролога и инфектолога.
slika


Учесници који су успешно решили тест стичу право на издавање потврде о добијеним бодовима. Потврда се штампа, оверава и шаље поштом учеснику.

Аутор едукативног текста и самог теста је проф. др Слободан Јанковић, редовни професор фармакологије са токсикологијом, и клиничке фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

На основу Одлуке о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. године и табеле објављене на интернет страници Здравственог савета Србије (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), електронски тест „ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКОВАНИХ ИНТРААБДОМИНАЛНИХ И УРИНАРНИХ ИНФЕКЦИЈА“ је акредитован и додељено му је 4 бода. 

Електронски тест "ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКОВАНИХ ИНТРААБДОМИНАЛНИХ И УРИНАРНИХ ИНФЕКЦИЈА" ће од 20. марта 2018. године, бити доступан за решавање на овој интернет страни.

Програм континуиране едукације “ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКОВАНИХ ИНТРААБДОМИНАЛНИХ И УРИНАРНИХ ИНФЕКЦИЈА” је акредитован до 5.3.2019. године овом одлуком  и биће доступан за проверу знања у електронској форми на веб страници МЕДРАТ-а.

Циљна група програма континуиране едукације електронског теста "ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКОВАНИХ ИНТРААБДОМИНАЛНИХ И УРИНАРНИХ ИНФЕКЦИЈА" су ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕУТИ.

OВА ЕДУКАЦИЈА ЈЕ ПОДРЖАНА ОД СТРАНЕ Merck Sharp & Dohme (MSD)..

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ)
Адреса: Кнеза Милоша 3А, Крагујевац
Контакт: тел. 034/368-007, факс 034/368-007, моб. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Интернет адреса: www.medrat.edu.rs

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС...>>

Упутства за решавање теста
"Лечење компликованих интраабдоминалних и уринарних инфекција" >>

Почни решавање теста
"
Лечење компликованих интраабдоминалних и уринарних инфекција" >>

Литература неопходна за припрему кандидата за решавање теста >>