Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Тест  
 

 

Електронски тест
"ПРИМЕНА ГЕНЕТСКИХ ТЕСТОВА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ"

Који су едукативни циљеви програма?

  1. Упознати полазнике са расположивим неинвазивним пренаталним тестовима за откривање анеуплоидија и микроделеција код фетуса;
  2. Упознати полазнике са индикацијама за примену неинвазивних пренаталних тестова;
  3. Указати на тачност неинвазивних пренаталних тестова и последице њихове примене;
  4. Упознати полазнике са расположивим тестовима на мутације гена повезане са појавом одређених карцинома (БРЦА 1 и 2 и други);
  5. Упознати полазнике са индикацијама за примену тестова на мутације гена повезаних са карциномима и са превентивним мерама које се предузимају у случају позитивног резултата.

Која знања ће стећи учесници?

  1. Научиће принципе расположивих неинвазивних пренаталних тестова за откривање анеуплоидија и микроделеција код фетуса;
  2. Научиће индикације за примену неинвазивних пренаталних тестова;
  3. Упознаће тачност неинвазивних пренаталних тестова и последице њихове примене;
  4. Научиће принципе расположивих тестова на мутације гена повезане са појавом одређених карцинома (БРЦА 1 и 2 и други);
  5. Научиће индикације за примену тестова на мутације гена повезаних са карциномима, као и превентивне мере које се предузимају у случају позитивног резултата.


slika
Тест је урађен као анализа два случаја: (1) трудница старија од 35 година, прва трудноћа, која треба да се изложи скринингу хромозомских аберација (анеуплоидија и микроделеција) код фетуса неинвазивним пренаталним тестовима, и (2) пацијенткиња стара 42 године, недавно оперисана због карцинома дојке квадрантектомијом и биопсијом сентинелних лимфних чворова, која треба да се одлучи да се подвргне тестовима на мутације тумор супресорских гена, повезаних са повећаним ризиком од новог карцинома дојке, карцинома јајовода, оваријума, утеруса, панкреаса и неких других органа. Кроз први случај полазници теста се кроз питања, тачне одговоре и објашњења упознају прво са расположивим неинвазивним пренаталним тестовима на ануплоидије и микроделеције, који се раде на основу феталне ДНК изоловане из крви мајке. Објашњен је принцип функционисања теста, његова сензитивност и специфичност, као и карактеристике најважнијих анеуплоидија (Даунов синдром, Клинефелтеров синдром, Тарнеров синдром, Едвардсов синдром, Патау синдром, Јакобсов синдром, синдром троструког Х) и микроделеција (синдром мачијег плача, Прадер-Вили синдром, Ангелманов синдром и др.). У другом случају полазници се кроз питања, тачне одговоре и објашњења упознају прво са генетским тестовима на мутације најважнијих супресорских гена, и са прогностичким значајем откривених мутација: BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, CDH1, PTEN, CHEK2, ATM, STK-11, NF1, NBN. За сваку од наведених мутација у тесту се полазници упознају са врстама карцинома за које предиспонирају носиоца, као и са превентивним мерама које се предузимају како би се избегла појава карцинома или карцином рано открио у фази у којој је могуће излечење.

Од момента постављања сваког од случајева, па надаље, свака од дилема у погледу избора неког превентивног поступка или саветовања пацијента, као и у погледу нежељених последица тестирања, обрађена је кроз посебно питање. Свако питање има уводни део, који приближава проблем учеснику, затим експлицитно питање дужине до два реда, пет понуђених одговора од којих је само један тачан, и објашњење тачног одговора. Када се тест решава онлајн, учесник прво чита уводни део, затим добија питање и понуђене одговоре, па тек по избору одговора добија информацију да ли је погрешио или не, уз објашњење тачног одговора.

Сва питања која се налазе у тесту су обрађена са аспекта лекара, којима је овај тест и намењен. Акценат је стављен на дилеме које се срећу у практичном раду са трудницама чији ризик од настанка хромозомских аберација код плода је повећан, као и са пацијенткињама које могу бити носилац мутација тумор-супресорских гена, тако да ће тест повећати практичне радне компетенције учесника .
slika


Учесници који су успешно решили тест стичу право на издавање потврде о добијеним бодовима. Потврда се штампа, оверава и шаље поштом учеснику.

Аутор едукативног текста и самог теста је проф. др Слободан Јанковић, редовни професор фармакологије са токсикологијом, и клиничке фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

На основу Одлуке о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) бр. 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. године и табеле објављене на интернет страници Здравственог савета Србије (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), електронски тест „ПРИМЕНА ГЕНЕТСКИХ ТЕСТОВА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ“ је акредитован и додељено му је 5 бодова. 

Електронски тест "ПРИМЕНА ГЕНЕТСКИХ ТЕСТОВА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ" ће бити доступан за решавање на овој интернет страни.

Програм континуиране едукације “ПРИМЕНА ГЕНЕТСКИХ ТЕСТОВА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ” је акредитован до 21.08.2019. године овом одлуком  и биће доступан за проверу знања у електронској форми на веб страници МЕДРАТ-а.

Циљна група програма континуиране едукације електронског теста "ПРИМЕНА ГЕНЕТСКИХ ТЕСТОВА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ" су ЛЕКАРИ.

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ)
Адреса: Кнеза Милоша 3А, Крагујевац
Контакт: тел. 034/368-007, факс 034/368-007, моб. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Интернет адреса: www.medrat.edu.rs

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС...>>

Упутства за решавање теста
"Примена генетских тестова у клиничкој пракси" >>

Почни решавање теста "Примена генетских тестова у клиничкој пракси" >>

Литература неопходна за припрему кандидата за решавање теста >>