Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Тест  
 

 

Електронски тест
"ИНТЕРАКЦИЈЕ И НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА
КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ЛЕКОВА"

Едукативни циљеви програма електронског теста
“ИНТЕРАКЦИЈЕ И НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ЛЕКОВА” су:

  1. Упознати учеснике са механизмима настанка интеракција кардиоваскуларних лекова;
  2. Упознати учеснике са најважнијим нежељеним дејствима кардиоваскуларних лекова;
  3. Упознати учеснике са значајем адекватног избора кардиоваскуларних лекова;
  4. Упознати учеснике са методама превенције непожељних интеракција и нежељених дејстава;
  5. Упознати учеснике са дозирањем и начином примене појединих кардиоваскуларних лекова.

Знања која ће стећи учесници су:

  1. Научиће механизме настанка интеракција кардиоваскуларних лекова;
  2. Научиће о фармакокинетици и фармакодинамици кардиоваскуларних лекова;
  3. Научиће најважнија нежељена дејства кардиоваскуларних лекова;
  4. Научиће најважније методе превенције непожељних интеракција кардиоваскуларних лекова;
  5. Научиће да правилно дозирају кардиоваскуларне лекове.


slika
Тест је урађен као анализа случаја пацијента који је после прележаног инфаркта миокарда добио терапију са бета блокатором, АЦЕ инхибитором, триметазидином, ацетилсалицилном киселином и статином. Пошто се првоуведени статин, правастатин, показао неефикасним, пацијенту је уместо њега прописан потентни росувастатин. Када се појавила и хипертриглицеридемија, у терапију је додат фенофибрат. У почетку је пацијент због мањег когнитивног дефицита примао винпоцетин, али када је дошло до продужетка QT – интервала, винпоцетин је замењен екстрактом биљке гинко билоба. Када је пацијент касније добио пнеумонију, она је лечена кларитромицином, па су разматране могуће интеракције кардиоваскуларних лекова са макролидима. Потом је пацијент добио акутни холециститис, због чега је оперисан. Разматране су интеракције кардиоваскуларних лкеова са анестетицима и антибиотицима. На крају, стање пацијента се искомпликовало појавом алкохолног апстиненцијалног синдрома, који је лечен великим дозама диазепама. Од момента постављања дијагнозе, па надаље, свака од дилема у погледу избора неког терапијског поступка или медикаментозне терапије, као и у погледу нежељених дејстава и интеракција са другим лековима, обрађена је кроз посебно питање. Свако питање има уводни део, који приближава проблем учеснику, затим експлицитно питање дужине до два реда, пет понуђених одговора од којих је само један тачан, и објашњење тачног одговора. Када се тест решава онлајн, учесник прво чита уводни део, затим добија питање и понуђене одговоре, па тек по избору одговора добија информацију да ли је погрешио или не, уз објашњење тачног одговора.

У тесту је обрађена клиничка примена бета блокатора небиволола, АЦЕ инхбитора фосиноприла, антиангинозног лека триметазидина, аспирина у антиагрегационим дозама,винпоцетина, екстракта биљке гинко биоба, росувастатина, фенофибрата који смањује ниво триглицерида, антибиотика ертапенема, општих анестетика севофлурана и пропофола, диазепама и витамина Б1.

Сва питања која се налазе у тесту су обрађена са аспекта лекара опште праксе, хирурга, анестезиолога и психијатра.

Питања укупно има 46. За свако питање кандидату је потребно 9 минута, што значи да тест укупно траје 369 минута. Пре почетка теста кандидати добијају едукативни материјал који треба да прочитају и проуче.
slika


Учесници који су успешно решили тест стичу право на издавање потврде о добијеним бодовима. Потврда се штампа, оверава и шаље поштом учеснику.

Аутор едукативног текста и самог теста је проф. др Слободан Јанковић, редовни професор фармакологије са токсикологијом, и клиничке фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

На основу Одлуке о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. године и табеле објављене на интернет страници Здравственог савета Србије (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), електронски тест „ИНТЕРАКЦИЈЕ И НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ЛЕКОВА“ је акредитован и додељено му је 5 бодова. 

Електронски тест "ИНТЕРАКЦИЈЕ И НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ЛЕКОВА" ће од 20. марта 2018. године, бити доступан за решавање на овој интернет страни.

Програм континуиране едукације “ПИНТЕРАКЦИЈЕ И НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ЛЕКОВА” је акредитован до 5.3.2019. године овом одлуком  и биће доступан за проверу знања у електронској форми на веб страници МЕДРАТ-а.

Циљна група програма континуиране едукације електронског теста "ИНТЕРАКЦИЈЕ И НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ЛЕКОВА" су ЛЕКАРИ.

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ)
Адреса: Кнеза Милоша 3А, Крагујевац
Контакт: тел. 034/368-007, факс 034/368-007, моб. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Интернет адреса: www.medrat.edu.rs

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС...>>

Упутства за решавање теста "Интеракције и нежељена дејства кардиоваскуларних лекова" >>

Почни решавање теста "Интеракције и нежељена дејства кардиоваскуларних лекова" >>

Литература неопходна за припрему кандидата за решавање теста >>