Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Тест  
 

 

Електронски тест
"ТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ"

Који су едукативни циљеви програма?

  1. Упознати полазнике са новом класификацијом хипертензије и прецизним индикацијама за увођење антихипертензива;
  2. Упознати полазнике са принципима примене антихипертензива (избор и редослед увођења у терапију);
  3. Указати на најважнија нежељена дејства антихипертензива;
  4. Упознати полазнике са најважнијим интеракцијама антихипертензива са другим лековима и међусобно;
  5. Упознати полазнике са принципима дозирања и значајним елементима фармакокинетике антихипертензива.

Која знања ће стећи учесници?

  1. Научиће нову класификацију хипертензије и индикације за примену допунске дијагностике, као и примену фармаколошке терапије;
  2. Научиће принципе примене антихипертензива (избор и редослед увођења у терапију);
  3. Упознаће најважнија нежељена дејства антихипертензива;
  4. Научиће најважније интеракције антихипертензива са другим лековима и међусобно;
  5. Научиће принципе дозирања и значајне елементе фармакокинетике антихипертензива.


slika
Тест је урађен као анализа случаја пацијента који почев од постављања дијагнозе хипертензије, затим кроз терапију и њене компликације, и појаву нових обољења пролази кроз низ ситуација у којима је потребно донети адекватну одлуку око избора лека, промене постојеће терапије, избора дозе или процене постојања значајног нежељеног дејства антихипертензива или њихове интеракције са другим лековима, односно међусобно. Посебно су обрађени постављање дијагнозе хипертензије, индикације за употребу антихипертензива, редослед увођења антихипертензива у терапију, врсте антихипертензива, интеракције антихипертензива са опиоидним антитусицима, нестероидним антиинфламаторним лековима, и бензодиазепинима, као и нежељени ефекти диуретика у погледу настанка хипокалијемије и хиперлипидемије. Посебна пажња је посвећена комбиновању антихипертензива, и наглашено је да треба комбиновати лекове из група са различитим механизмом дејства, а да је контраиндиковано комбиновање АЦЕ инхибитора и блокатора рецептора за алдостерон или инхибитора ренина. Указано је на најбољи избор оралне терапије хипертензивног хитног стања у ванболничким условима, као и на опасности од пребрзог снижења крвног притиска вазодилататорима са наглом апсорпцијом из гастроинтестиналног тракта. Наведена су ограничења употребе антихипертензива са централним дејством (метилдопа и клонидин), и посебно је обрађено лечење феохромоцитома са медикаментозном припремом за хируршку интервенцију.

Од момента постављања случаја, па надаље, свака од дилема у погледу избора неког лека или саветовања пацијента, као и у погледу нежељених дејстава лекова, обрађена је кроз посебно питање. Свако питање има уводни део, који приближава проблем учеснику, затим експлицитно питање дужине до два реда, пет понуђених одговора од којих је само један тачан, и објашњење тачног одговора. Када се тест решава онлајн, учесник прво чита уводни део, затим добија питање и понуђене одговоре, па тек по избору одговора добија информацију да ли је погрешио или не, уз објашњење тачног одговора.

Сва питања која се налазе у тесту су обрађена са аспекта лекара и фармацеута из примарне здравствене заштите, којима је овај тест и намењен. Акценат је стављен на дилеме које се срећу у практичном раду са пацијентима, тако да ће тест повећати практичне радне компетенције учесника.
slika


Учесници који су успешно решили тест стичу право на издавање потврде о добијеним бодовима. Потврда се штампа, оверава и шаље поштом учеснику.

Аутор едукативног текста и самог теста је проф. др Слободан Јанковић, редовни професор фармакологије са токсикологијом, и клиничке фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

На основу Одлуке о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) бр. 153-02-449/2019-01 од 04.03.2019. године и табеле објављене на интернет страници Здравственог савета Србије (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), електронски тест „ПТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ“ је акредитован и додељено му је 4 бода. 

Електронски тест "ТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ" ће бити доступан за решавање на овој интернет страни.

Програм континуиране едукације “ТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ” је акредитован до 4.3.2020. године овом одлуком  и биће доступан за проверу знања у електронској форми на веб страници МЕДРАТ-а.

Циљна група програма континуиране едукације електронског теста "ТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ" су ЛЕКАРИ и ФАРМАЦЕУТИ.ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ)
Адреса: Кнеза Милоша 3А, Крагујевац
Контакт: тел. 034/368-007, факс 034/368-007, моб. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Интернет адреса: www.medrat.edu.rs

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС...>>

Упутства за решавање теста
"Терапија хипертензије у примарној здравственој заштити" >>

Почни решавање теста "Терапија хипертензије у примарној здравственој заштити" >>

Литература неопходна за припрему кандидата за решавање теста >>