Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Тест  
 

 

Електронски тест
"КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ЕХИНОКАНДИНА"

Едукативни циљеви програма електронског теста
“КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ЕХИНОКАНДИНА” су:

  1. Упознати полазнике са расположивим ехинокандинима активним против врста Candida-e;
  2. Упознати полазнике са механизмом дејства и индикацијама ехинокандина у лечењу и превенцији инвазивне кандидија;
  3. Упознати полазнике са фармакокинетиком и дозирањем микафунгина, каспофунгина и анидулафунгина;
  4. Упознати полазнике са резултатима најзначајнијих клиничких студија у којима су ехинокандини упоређени са другим лековима за инвазивну кандидијазу;
  5. Упознати полазнике са нежељеним дејствима и интеракцијама ехинокандина.

Знања која ће стећи учесници су:

  1. Познавање препорука водича добре праксе за лечење и превенцију инвазивне кандидијазе код неутропеничних и не-неутропеничних болесника помоћу ехинокандина;
  2. Познавање механизма дејства, индикација и дозирања микафунгина, анидулафунгина и каспофунгина;
  3. Познавање интеракција и могућности комбиноване терапије инвазивне кандидијазе;
  4. Познавање принципа лечења гљивичне инфекције абдомена после хируршке интервенције;
  5. Познавање нежељених дејстава ехинокандина и принципа лабораторијског мониторинга.


slika
Тест је урађен као анализа случаја неколико пацијената (три одрасле особе и новорођенче) који су под ризиком или су добили инвазивну кандидијазу, а затим су лечени ехинокандинима или другим антигљивичним лековима. Први пацијент је мушкарац са акутном мијелоидном леукемијом, који је после индукционе терапије добио тешку неутропенију, па је примењена профилакса са ехинокандином. Други пацијент је старија женска особа која је оперисана због карцинома сигме, а у постоперативном току добија пнеумонију и кандидемију. Трећи пацијент је оперисан због инкарцериране феморалне херније са некрозом и перфорацијом зида црева; у постоперативном току он добија прво емпиријску терапију широкоспектралним антибиотицима и флуконазолом, да би се после због изостанка терапијског одговора прешло на ехинокандин каспофунгин, и у трећем акту на комбиновану терапију каспофунгином и амфотерицином Б. Последњи пацијент описан у тесту је новорођенче код кога је у хемокултури нађена Candida albicans, па је лечено одмах микафунгином, који једини од ехинокандина има одобрени дозни режим за децу млађу од 4 месеца.

Од момента постављања дијагнозе, па надаље, свака од дилема у погледу избора неког терапијског поступка или медикаментозне терапије, као и у погледу нежељених дејстава и интеракција са другим лековима, обрађена је кроз посебно питање. Свако питање има уводни део, који приближава проблем учеснику, затим експлицитно питање дужине до два реда, пет понуђених одговора од којих је само један тачан, и објашњење тачног одговора. Када се тест решава онлајн, учесник прво чита уводни део, затим добија питање и понуђене одговоре, па тек по избору одговора добија информацију да ли је погрешио или не, уз објашњење тачног одговора.

У тесту је обрађена клиничка примена ехинокандина (каспофунгина, микафунгина и анидулафунгина), флуконазола, амфотерицина Б, вориконазола, посаконазола и флуцитозина. За сваки од лекова обрађене су посебно индикације, механизам дејства, обавезни мониторинг, интеракције са другим лековима и нежељена дејства, као и најважнији фармакокинетски аспекти. Посебно су обрађене деескалациона и ескалациона антигљивична терапија, као и структура, састав и начин лечења биофилма на централном венском катетеру. Наглашен је значај што раније дијагнозе и примене терапије ехинокандинима за смањење морталитета.

Сва питања која се налазе у тесту су обрађена са аспекта лекара опште праксе, хематолога, анестезиолога и педијатра.
slika


Учесници који су успешно решили тест стичу право на издавање потврде о добијеним бодовима. Потврда се штампа, оверава и шаље поштом учеснику.

Аутор едукативног текста и самог теста је проф. др Слободан Јанковић, редовни професор фармакологије са токсикологијом, и клиничке фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

На основу Одлуке о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. године и табеле објављене на интернет страници Здравственог савета Србије (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), електронски тест „КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ЕХИНОКАНДИНА“ је акредитован и додељено му је 4 бода. 

Електронски тест "КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ЕХИНОКАНДИНА" ће од 20. марта 2018. године, бити доступан за решавање на овој интернет страни.

Програм континуиране едукације “КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ЕХИНОКАНДИНА” је акредитован до 5.3.2019. године овом одлуком  и биће доступан за проверу знања у електронској форми на веб страници МЕДРАТ-а.

Циљна група програма континуиране едукације електронског теста "КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ЕХИНОКАНДИНА" су ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕУТИ.

OВА ЕДУКАЦИЈА ЈЕ ПОДРЖАНА ОД СТРАНЕ ПРЕДСТАВНИШТВА ASTELLAS PHARMA, БЕОГРАД

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ)
Адреса: Кнеза Милоша 3А, Крагујевац
Контакт: тел. 034/368-007, факс 034/368-007, моб. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Интернет адреса: www.medrat.edu.rs

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС...>>

Упутства за решавање теста "Клиничка примена ехинокандина" >>

Почни решавање теста "Клиничка примена ехинокандина кардиоваскуларних лекова" >>

Литература неопходна за припрему кандидата за решавање теста >>