Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Едукација  
 

 

Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ®) - Центар за континуирану медицинску едукацију

организује:

НАЦИОНАЛНИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ

"НОВИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКОВИ"
Крагујевац, 23. април 2019. године
Хотел "Шумарице", Крагујевац

 

Едукативни циљеви програма:

 1. Упознати полазнике са механизмом дејства и индикацијама нових антимикробних лекова који су регистровани у Србији, али још нису заузели адекватно место у клиничкој пракси;
 2. Упознати полазнике са фармакокинетиком нових антимикробних лекова;
 3. Упознати полазнике са интеракцијама нових антимикробних лекова и лекова из других група;
 4. Упознати полазнике са нежељеним дејствима нових антимикробних лекова;
 5. Упознати полазнике са резултатима пострегистрационих студија које су укључиле нове антимикробне лекове.

Знања која ће стећи учесници:

 1. Познавање механизма дејства и индикација нових антимикробних лекова који су регистровани у Србији, али још нису заузели адекватно место у клиничкој пракси (цефтаролин, цефтолозан, линезолид, фосфомицин за парентералну примену, нови триазоли и др.);
 2. Познавање фармакокинетике нових антимикробних лекова релевантне за клиничку примену;
 3. Познавање интеракција нових антимикробних лекова и лекова из других група, као и метода превенције;
 4. Познавање нежељених дејстава нових антимикробних лекова и метода превенције;
 5. Познавање резултата пострегистрационих студија које су укључиле нове антимикробне лекове ради боље процене њихове ефикасности и безбедности.

Вештине које ће стећи учесници:

 1. Вештина емпириијског избора антимикробног лека према најчешћим узрочницима инфекција на одређеним локализацијама;
 2. Вештина индивидуализације дозирања антимикробних лекова према фармакокинетским специфичностима пацијената;
 3. Вештина откривања потенцијалних интеракција између антимикробних лекова и других лекова;
 4. Вештина превенције нежељених ефеката нових антимикробних лекова и примене одговарајућег мониторинга;
 5. Вештина процене валидности и клиничког значаја резултата пострегистрационих студија са новим антимикробним лековима.

Трајање програма:
Курс траје један радни дан, са укупно 7 сати активне наставе.

Руководиоц програма:
проф. др Слободан Јанковић

Место одржавања:
Хотел "Шумарице", Крагујевац

Профил полазника:
Лекари и фармацеути

ПРОГРАМ ЈЕ АКРЕДИТОВАН!
На основу одлуке Здравственог савета Србије бр.153-02-449/2019-01 од 4.3.2019. године, курс "НОВИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКОВИ" носи 12 бодова за предаваче и 6 бодова за слушаоце.

Котизација:
Котизацију у износу од 20.000 динара уплатити на: МЕДРАТ, Кнеза Милоша 3А, жиро рачун 105-2234094-59, AIK banka.

Скенирану уплату котизације послати на е-mail medrat@verat.net или послати факсом на 034/368-007. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника. Котизацију за учешће на курсу можете платити и пре самог почетка курса (на регистрацији), уколико сте процесуирали пријаву за учешће и о томе обавестили извршног организатора.

Рок за достављање пријава за учешће: 12. април 2019.

Попуњену и скенирану пријаву за курс послати на е-mail medrat@verat.net (или факсом на 034/368-007). Адреса за слање пријава поштом за курс: МЕДРАТ, Кнеза Милоша ЗА, 34000 Крагујевац, Србија

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ);
Адреса: Кнеза Милоша 3А, Крагујевац
Контакт: тел. 034/368-007, факс 034/368-007, моб.064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Интернет адреса: www.medrat.edu.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ВЕЗИ ОДРЖАВАЊА КУРСА
"НОВИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКОВИ":



Позив за учешћеReader
Програм рада курсаReader
Примерак правилно попуњене уплатнице котизације Reader
Формулар пријаве на курс Reader