Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Едукација  
 

 

Поштовани,

 

Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ) расписује конкурс за едукацију свог чланства кроз учешће у програму:

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ И ДРУГЕ ПРОФИЛЕ СТРУЧЊАКА КОЈИ ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ
МОГУ РАДИТИ НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈЕРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Трајање: 12 месеци, 174 сата месечно
Клинички центар Крагујевац

За учешће у програму могу конкурисати кандидати који испуњавају следеће услове:
1. Да су чланови МЕДРАТ-а;
2. Да имају завршено средње или факултетско образовање;
3. Да су имају положен улазни тест од најмање 20 питања.;
4. Да имају сагласност руководиоца програма.

Програм професионалне орјентације објављује се на сајту Клиничког центра Крагујевац и МЕДРАТ-а. Кандидати се могу пријавити преко веб портала МЕДРАТ-а. За незаполене кандидате који се пријављују за програм годишња чланарина у друштву Медрат је 500 динара.

Назив програма:
Професионална оријентација за здравствене сараднике и друге профиле стручњака који према важећој законској регулативи могу радити на секундарном и терцијерном нивоу здравствене заштите.

Област оријентације:
ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ

Трајање програма:
12 месеци, 174 сата месечно.

Циљ програма:
Стицање знања, вештина и усвајање ставова неопходних за комуникацију са пацијентима и запосленим у систему здравствене заштите.

Руководилац програма:
проф. др Слободан Јанковић

Место одржавања:
Клинички центар Крагујевац

Метод обуке:
Учење кроз практичан рад уз ментора, по одлуци руководиоца програма.

Провера успешности обуке:
• Завршни тест од најмање 20 питања.
• Потписи ментора и руководиоца програма којим гарантују да је полазник успешно спровео активности наведене у програму.

Програм професионалне оријентације

Попуни приступни формулар

Правилно попуњена уплатница чланаринe за незапослена лица